Thứ năm, 03/12/2015 - 07:00

Siết quản lý thuế, thu về hơn 33.000 tỷ đồng

Dân trí

Với việc tập trung thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, chuyển giá... Bộ Tài chính đã thu về tổng cộng hơn 33.000 tỷ đồng trong 11 tháng qua.

Thông tin từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, trong 11/2015, Bộ đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan, Thanh tra Bộ thực hiện hàng loạt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng và thu hồi nợ thuế.

Việc thanh tra, kiểm tra tập trung tại các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, chuyển giá...

Ngân sách Nhà nước đã thu về hàng nghìn tỉ đồng nhờ hoạt động siết chặt quản lý thuế, truy thu nợ thuế của Bộ Tài chính
Ngân sách Nhà nước đã thu về hàng nghìn tỉ đồng nhờ hoạt động siết chặt quản lý thuế, truy thu nợ thuế của Bộ Tài chính

Kết quả, tính đến tháng 11/2015, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 60.000 doanh nghiệp, đạt 73,2% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 10.000 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 7.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã xử lý khoảng 18.900 tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện khoảng 2.500 cuộc kiểm tra sau thông quan, bằng 81% kế hoạch đề ra, qua đó xử lý truy thu vào NSNN 1.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Từ đầu năm đến ngày 15/11/2015, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính, với số tiền 1.893 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính đối với các kết luận đã lưu hành năm 2013, 2014, 2015, với số tiền 810 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng số tiền thu được thông qua hoạt động quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng và thu hồi nợ thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính trong 11 tháng qua ước khoảng 33.100 tỷ đồng.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay, trong tháng cuối cùng của năm, Cơ quan Thuế và Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (công an, quản lý thị trường,... bám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NSNN, thu hồi nợ thuế.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, công tác thanh tra, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung trước mắt vào những địa bàn, lĩnh vực có rủi ro cao, và có đóng góp số thu ngân sách trung ương.

Việc truy thu, thu hồi nợ thuế sẽ được thực hiện song song với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan để giảm số giờ nộp thuế, thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Tính đến nay, Bộ Tài chính cho biết đã triển khai thủ tục hải quan và nộp thuế điện tử 100% tại các Cục, Chi cục Hải quan trên cả nước. Việc khai thuế, nộp thuế điện tử cũng đã được thực hiện tại các Cục thuế địa phương trên cả nước, với 98% doanh nghiệp khai thuế điện tử, trên 26 triệu hồ sơ; 91% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, số tiền đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử là trên 86.000 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cơ bản cũng đã hoàn thành việc triển khai thanh toán song phương điện tử tập trung với các ngân hàng thương mại trên toàn quốc và kết nối thanh toán liên ngân hàng.

Bích Diệp

Siết quản lý thuế, thu về hơn 33.000 tỷ đồng - 2