Thứ hai, 12/03/2018 - 18:00

Tăng vốn 600 triệu USD, Formosa phải giải trình xây mới xưởng than hoá học

Dân trí

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm rõ lý do, cơ sở thay đổi vốn dự án Formosa tăng từ 11,03 tỷ USD lên 11,6 tỷ USD. Đồng thời với việc xây dựng mới xưởng than hoá học của Formosa trị giá 18,5 triệu USD, yêu cầu phải có đánh giá về công nghệ và môi trường.

Tại văn bản gửi Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh về việc cho ý kiến điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án Formosa, Cục Quản lý các khu kinh tế, Bộ KH&ĐT đã có những yêu cầu cụ thể.


Formosa đề nghị tăng vốn thêm 600 triệu USD

Formosa đề nghị tăng vốn thêm 600 triệu USD

Về thủ tục và hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Bộ KH&ĐT khẳng định tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan cần tuân thủ theo đúng quy định và trình tự của pháp luật.

Cơ quan này yêu cầu Hà tĩnh xem xét cụ thể các nội dung điều chỉnh dự án như phần tăng vốn để xây dựng mới xưởng than hoá học với số vốn hơn 18,5 triệu USD.

Bộ KH&ĐT yêu cầu, tỉnh Hà Tĩnh cần có sự tham khảo ý kiến cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương để xác định rõ đây là hạng mục trong dây truyền công nghệ sản xuất thép hay là mục tiêu mới bổ sung của dự án.

Bộ yêu cầu Hà Tĩnh cần phải có đánh giá cụ thể về công nghệ, vấn đề môi trường của xưởng này.

Về tổng vốn dự án được đề xuất điều chỉnh từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD, tăng 590,6 triệu USD trong văn bản số 904/KKT-QLDN ngày 8/11/2017 của Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, Bộ KH&ĐT cho biết: "Nếu tính theo đồng Việt Nam, tổng vốn đầu tư của dự án giảm từ 248.250 tỷ đồng xuống còn 245.790 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp thực hiện dự án tính theo cả VNĐ và USD đều tăng thêm".

Bộ KH&ĐT đề nghị tỉnh Hà Tĩnh và Formosa giải trình rõ lý do, cơ sở của sự thay đổi vố đầu tư theo VND và USD và xin ý kiến cơ quan tài chính, tiền tệ về việc này.

Tại văn bản số 904 đã nêu, Formosa trước đó cũng đề nghị định chỉnh dự án đầu tư, trong đó nếu tính vốn đầu tư theo USD thì tăng vốn đầu tư có hai lý do: Một là điều chỉnh vốn đầu tư một số hạng mục, công trình, máy móc thiết bị theo thực tế. Thứ hai, Formosa tính chuyện xây dựng mới xưởng than hoá học.

Theo giải trình việc điều chỉnh tăng thêm vốn là nhằm vào mục đích điều chỉnh quyết toán các hạng mục công trình, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; thay đổi người đại diện pháp luật; tăng vốn góp từ 4,5 tỷ USD lên 5 tỷ USD.

Bộ KH&ĐT cho rằng, việc đề nghị điều chỉnh tăng vốn của Formosa liên quan đến tăng chi phí đầu tư của các hạng mục công trình đã xây dựng và xây dựng thêm mới xưởng than hoá học.

Vì vậy, để có căn cứ xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, tỉnh Hà Tĩnh cần có ý kiến góp ý của các Bộ Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.

Nguyễn Tuyền

Tăng vốn 600 triệu USD, Formosa phải giải trình xây mới xưởng than hoá học - 2