Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động thích ứng nhanh với công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) là sự phát triển tất yếu của thế giới, tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống tự nhiên và xã hội tất cả các quốc gia. Ngành công nghiệp dầu khí là một trong những tâm điểm của cuộc cách mạng này. Báo Năng lượng Mới đã phỏng vấn Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng xung quanh việc nắm bắt cơ hội đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên trong xu thế của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 hiện nay.

PV: Thưa Phó tổng giám đốc (PTGĐ), xin ông cho biết vài nét về nhận thức và hành động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với công nghiệp 4.0 khi ngành Dầu khí Việt Nam luôn được coi là ngành hội nhập quốc tế sâu rộng nhất?

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động thích ứng nhanh với công nghiệp 4.0 - 1

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng

PTGĐ Lê Mạnh Hùng: Trước hết, tôi khẳng định rằng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn đều nhận thức đầy đủ về những thách thức và cơ hội, đồng thời có tâm thế sẵn sàng và đang từng bước chuẩn bị kỹ lưỡng để thích ứng nhanh với cuộc CMCN 4.0.


Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong trong hội nhập quốc tế, có nền tảng khoa học công nghệ đồng bộ, hiện đại, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới của công nghiệp dầu khí thế giới, vì vậy hiểu biết về công nghiệp 4.0 tất nhiên phải kịp thời và toàn diện.

Với yếu tố cốt lõi là sự hội tụ của mô hình sản xuất thông minh cùng với sự phát triển đột phá trong công nghệ số: Vạn vật kết nối (Internet of Things-IoT), robot, 3D, dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp 4.0 liên quan trực tiếp và mật thiết đến mọi hoạt động của công nghiệp dầu khí từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn.

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có định hướng triển khai ứng dụng công nghiệp 4.0 trong toàn Tập đoàn thời gian tới. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang tập trung thực hiện tái cơ cấu toàn diện, trong đó có việc xây dựng đề cương, xây dựng cơ sở dữ liệu của toàn Tập đoàn phù hợp với quy hoạch ngành và quy hoạch từng lĩnh vực hoạt động của ngành trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn… để tạo nền tảng thực hiện cuộc CMCN 4.0 về công nghệ cũng như hệ thống quản trị doanh nghiệp.

PV: Hiện nay, theo ông, những yếu tố được coi là nền tảng đã hình thành hay chưa và những thách thức nào Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải đối diện trong quá trình tiếp cận công nghiệp 4.0?

PTGĐ Lê Mạnh Hùng: Sản xuất thông minh với nền tảng tự động hóa là yếu tố cơ bản dẫn dắt cuộc CMCN 4.0 và cũng chính là yếu tố có thể tạo đột phá cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Trong chiến lược phát triển bền vững, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xác định một trong những nhiệm vụ then chốt là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, gắn kết nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ một cách đồng bộ.

Với hạ tầng về công nghệ thông tin, tự động hóa, năng lực làm chủ công nghệ, năng lực nghiên cứu phát triển, trình độ quản lý, nhân lực... và mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện nay, có thể nói, những yếu tố nền tảng đã được hình thành một cách chủ động và bài bản, khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu công nghiệp 4.0 vào sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở.

Mặc dù vậy, thách thức với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là không nhỏ trong cuộc CMCN 4.0. Một chiến lược tổng thể cho toàn ngành chuyển đổi quy trình công nghệ và hệ thống quản lý sang tự động hóa, số hóa đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn, trong khi giá dầu hiện nay tương đối thấp và công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí toàn cầu đang ở trong giai đoạn rất khó khăn.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn phải đối mặt với yêu cầu giảm giá thành tấn dầu gia tăng trữ lượng và tấn dầu khai thác, tấn sản phẩm chế biến, cải thiện hiệu quả khai thác và giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường, hạn chế tối đa phát thải khí CO2. Bên cạnh đó là thách thức về rào cản chính sách, rủi ro về an ninh, an toàn khi kết nối với bên ngoài.

PV: Được biết, trong kế hoạch thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên đang lựa chọn những giải pháp ứng dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động của mình. Ông nhìn nhận như thế nào về tiến trình này?

PTGĐ Lê Mạnh Hùng: Ngành Dầu khí là một trong những ngành kinh tế kỹ thuật có hàm lượng khoa học công nghệ cao với việc ứng dụng từ rất sớm các công nghệ hiện đại như khảo sát địa chấn 2D, 3D, cơ sở dữ liệu lớn, điện toán đám mây… trong sản xuất kinh doanh, cũng như ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới trong các nhà máy chế biến đạm, lọc hóa dầu, xử lý khí… Nhưng không dừng lại ở đó, việc tiếp tục khai thác các giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của công nghiệp 4.0 để giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hiện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trực thuộc chủ động, tích cực nâng cao năng lực thích ứng với công nghiệp 4.0 thông qua các buổi hội thảo hay các khóa đào tạo về lĩnh vực này. Mặt khác, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đẩy mạnh nghiên cứu, chuẩn hóa mã vật tư, thiết bị trong toàn ngành để cài đặt trên hệ thống thông tin của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và kết nối trực tuyến áp dụng cho các doanh nghiệp trong toàn ngành; lựa chọn và thống nhất hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối để áp dụng trong ̣từng khâu của lĩnh vực dầu khí. Thông qua việc kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và ứng dụng Internet vạn vật, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có thể quản lý một lượng lớn cơ sở dữ liệu dầu khí quốc gia, bao gồm các hệ thống về dữ liệu trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, mở rộng xây dựng, kết nối với các khâu còn lại.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động thích ứng nhanh với công nghiệp 4.0 - 2


Bên cạnh đó, những ứng dụng như lắp đặp cảm biến thông minh nhằm “số hóa” hệ thống sản xuất, cho phép theo dõi, giám sát chất lượng sản phẩm và tài sản trong thời gian thực, giúp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiết kiệm được thời gian và nhân lực trong khâu thu thập dữ liệu, đồng thời có thể phân tích và đưa ra những điều chỉnh kịp thời trong quy trình sản xuất, tối ưu hóa hiệu suất làm việc của máy móc và nâng cao tính liên kết giữa các công đoạn.

Các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nghiên cứu, chuẩn bị các nguồn lực về con người, tài chính để lập kế hoạch ứng dụng những công nghệ 4.0 phù hợp với thực tiễn hoạt động, tiêu biểu như Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Viện Dầu khí Việt Nam… Những doanh nghiệp này đều có mức độ thích ứng, nhu cầu và kế hoạch thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khác nhau để đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh doanh và dịch vụ trong quy hoạch, chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn PTGĐ đã dành thời gian cho bạn đọc Năng lượng Mới


Việc tiếp tục khai thác các giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của công nghiệp 4.0 để giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo: Nguyễn Tiến Dũng

Năng lượng mới

Tag :
MỚI NHẤT
Giữ vững tinh thần khởi nghiệp
Giữ vững tinh thần khởi nghiệp

(Dân trí) - Trong một cuốn sách mang tên “Quốc gia khởi nghiệp - Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel”, Saul Singer và Dan Senor có viết một câu rất hay rằng: “Quốc gia khởi nghiệp luôn cần những doanh nghiệp, doanh nhân giữ mãi tinh thần khởi nghiệp”.

Thứ tư, 13/02/2019 - 10:00

Không chỉ đội vốn hàng chục nghìn tỷ, các dự án đường sắt đô thị còn để xảy ra sai sót lớn
Không chỉ đội vốn hàng chục nghìn tỷ, các dự án đường sắt đô thị còn để xảy ra sai sót lớn

(Dân trí) - Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt sai sót lớn tại các dự án đường sắt đô thị và kiến nghị xử lý tài chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng ở một số dự án.

Thứ tư, 13/02/2019 - 10:00

Đánh giá chất lượng dự án khu đô thị dựa vào đâu?
Đánh giá chất lượng dự án khu đô thị dựa vào đâu?

(Dân trí) - Hiện nay rất nhiều dự án khu đô thị được đầu tư mạnh, mỗi dự án đều có những tiêu chuẩn đánh giá riêng biệt. Tuy nhiên, đâu là những tiêu chuẩn phân cấp hay đánh giá chất lượng các dự án? Hay nói cách khác yếu tố nào sẽ được sử dụng để đánh giá chất lượng dự án bất động sản?

Thứ tư, 13/02/2019 - 10:00

Giá vàng tăng dữ dội nhờ Vía Thần Tài
Giá vàng tăng dữ dội nhờ Vía Thần Tài

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 13/2, giá vàng SJC đã vọt lên mức 37,45 triệu đồng/lượng nhờ sát ngày Vía Thần Tài.

Thứ tư, 13/02/2019 - 09:05

Thương vụ lịch sử, đại gia Trường Hải chẳng hề thua kém tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Thương vụ lịch sử, đại gia Trường Hải chẳng hề thua kém tỷ phú Phạm Nhật Vượng

(Dân trí) - Với việc phát hành cổ phiếu cho đối tác ngoại ở mức giá “khủng” 128.500 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ Trường Hải lên gần 17.000 tỷ đồng, tài sản gia đình ông Trần Bá Dương cũng được định giá lại với quy mô lên tới 6,7 tỷ USD.

Thứ tư, 13/02/2019 - 09:00

Điều tra bổ sung 60 ngày vụ GrabTaxi - Uber tập trung kinh tế
Điều tra bổ sung 60 ngày vụ GrabTaxi - Uber tập trung kinh tế

(Dân trí) - Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng điều tra bổ sung và làm rõ việc tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber trong 60 ngày, kể từ 1/2/2019.

Thứ tư, 13/02/2019 - 08:52

Ngày vía Thần tài chỉ "vỗ béo" dân buôn vàng
Ngày vía Thần tài chỉ "vỗ béo" dân buôn vàng

Cứ vào ngày vía Thần tài (mùng 10/1 âm lịch) hàng năm, người dân lại đổ xô mua vàng, thậm chí xếp hàng từ nửa đêm. Các cửa hàng vàng và công ty kinh doanh vàng được dịp “hốt tiền” của dân khi đẩy giá lên cao bán ra với số lượng lớn.

Thứ tư, 13/02/2019 - 06:57

Rau xanh hạ nhiệt, cá, trái cây vẫn còn “ăn” Tết
Rau xanh hạ nhiệt, cá, trái cây vẫn còn “ăn” Tết

(Dân trí) - Mặc dù nhiều cơ quan đã làm việc, mọi hoạt động của người dân đã trở lại bình thường nhưng giá một số mặt hàng như trái cây, cá tươi vẫn còn ở mức cao, chỉ có rau xanh, thịt là giảm.

Thứ tư, 13/02/2019 - 06:23

Ngư dân Bình Định trúng lớn “lộc biển”, kiếm tiền triệu chỉ vài giờ
Ngư dân Bình Định trúng lớn “lộc biển”, kiếm tiền triệu chỉ vài giờ

(Dân trí) - Sau mỗi chuyến ra khơi chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng mỗi tàu cá của ngư dân ở làng chài Hải Minh (TP Quy Nhơn, Bình Định) có thể đánh bắt hàng tạ ruốc, thu về hàng triệu đồng. Thậm chí, có tàu “trúng đậm” đánh bắt được cả tấn ruốc, kiếm cả hơn chục triệu đồng.

Thứ tư, 13/02/2019 - 06:15

Hoa hồng tăng giá mạnh dịp Lễ tình nhân Valentine
Hoa hồng tăng giá mạnh dịp Lễ tình nhân Valentine

(Dân trí) - Vào mỗi dịp lễ tất cả các loại hoa Đà Lạt đều tăng giá mạnh, đặc biệt là dịp Lễ tình nhân Valentine, giá hoa hồng lại đội giá gấp đôi thậm chí gấp 3 ngày thường.

Thứ tư, 13/02/2019 - 06:00

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhập cuộc "Dòng chảy 4.0"
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhập cuộc "Dòng chảy 4.0"

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang tác động ngày càng mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Không đứng ngoài “cuộc chơi lớn” này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp thành viên đã chủ động hành động để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội.

Thứ ba, 12/02/2019 - 10:46

Bạc Liêu xác minh thông tin nhà xe tự ý tăng hơn 100% giá vé dịp Tết
Bạc Liêu xác minh thông tin nhà xe tự ý tăng hơn 100% giá vé dịp Tết

(Dân trí) - Ngày 12/2, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ cho kiểm tra thông tin có đơn vị vận tải hành khách đã tăng giá vé cao hơn rất nhiều so với quy định trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thứ ba, 12/02/2019 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Gửi tiết kiệm đầu năm – lấy may mắn cả năm
Gửi tiết kiệm đầu năm – lấy may mắn cả năm

(Dân trí) - Trong quan niệm của người phương Đông, nếu đầu năm gửi tiền hay mua vàng sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho cả năm. Chính vì vậy, ngay sau các kỳ nghỉ Tết âm lịch, người dân sẽ ồ ạt tìm đến ngân hàng.

Thứ ba, 12/02/2019 - 05:00

Nam A Bank ưu đãi lãi suất gói vay tín dụng xanh
Nam A Bank ưu đãi lãi suất gói vay tín dụng xanh

(Dân trí) - Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, phương án sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường và xã hội, vừa qua, Nam A Bank đã triển khai chương trình tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm.

Thứ ba, 12/02/2019 - 04:30

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới thăm và làm việc với Agribank tại trụ sở chính
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới thăm và làm việc với Agribank tại trụ sở chính

(Dân trí) - Sáng ngày 11/2 (tức Mồng 7 Tết), trong buổi làm việc đầu tiên của Xuân mới Kỷ Hợi 2019, tại Hà Nội, Agribank vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tới thăm và làm việc, động viên cán bộ, người lao động một năm mới thành công trên mọi phương diện.

Thứ ba, 12/02/2019 - 04:00

Hai cây sanh “khủng” của doanh nhân bí ẩn ở Hà Nội
Hai cây sanh “khủng” của doanh nhân bí ẩn ở Hà Nội

(Dân Việt) - Một cây cổ nhất châu Á, một cây có bộ rễ lớn nhất Việt Nam, cả 2 cây sanh này được đặt trong một khu vườn ở Thủ đô mà ít người biết đến

Thứ ba, 12/02/2019 - 03:31

Nhiều doanh nghiệp tỷ USD lên sàn, chứng khoán Việt dẫn đầu ASEAN
Nhiều doanh nghiệp tỷ USD lên sàn, chứng khoán Việt dẫn đầu ASEAN

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp tỷ USD lên sàn, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam lần đầu tiên đứng đầu khu vực ASEAN về huy động vốn lần đầu ra công chúng với khoảng 2,6 tỷ USD; VN-Index lập đỉnh cao nhất trong lịch sử 18 năm hoạt động ở mức 1.204,33 điểm phiên ngày 9/4/2018.

Thứ ba, 12/02/2019 - 02:05

Thần Tài hội ngộ Thánh Valentine: Thị trường trang sức có gì?
Thần Tài hội ngộ Thánh Valentine: Thị trường trang sức có gì?

(Dân trí) - Sự trùng hợp thú vị giữa ngày 10/1 âm lịch và 14/2 dương lịch đã tác động rất lớn đến cơ cấu sản phẩm của thị trường trang sức trong dịp này.

Thứ ba, 12/02/2019 - 02:00

Thủ tướng nghĩ gì về việc người dân “chơi chứng khoán”?
Thủ tướng nghĩ gì về việc người dân “chơi chứng khoán”?

(Dân trí) - Yêu cầu tăng chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi thao túng giá, giao dịch nội gián, không cung cấp hoặc cung cấp thông tin giao dịch không đúng, Thủ tướng cho rằng, cần phải làm cho thị trường chứng khoán gần với người dân hơn nhưng không phải bằng tư duy về một trò chơi như cách gọi “chơi chứng khoán”.

Thứ ba, 12/02/2019 - 01:11

Mẻ cá bè “khủng” hơn 100 tấn của ngư dân Quảng Trị trị giá bao nhiêu?
Mẻ cá bè “khủng” hơn 100 tấn của ngư dân Quảng Trị trị giá bao nhiêu?

(Dân trí) - Sau 4 ngày ra khơi, ngư dân ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã trúng đậm mẻ cá bè hơn 100 tấn, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Thứ ba, 12/02/2019 - 01:10

Cách Venezuela biến tiền mặt vô giá trị thành vàng
Cách Venezuela biến tiền mặt vô giá trị thành vàng

(Dân trí) - Với nền kinh tế đang cực kỳ khủng hoảng, ước tính 300.000 thợ đào vàng Venezuela đã xuống khu vực rừng rậm giàu khoáng sản của nước này để kiếm sống.

Thứ ba, 12/02/2019 - 01:00

Dân công sở bỏ việc đầu năm, đổ đi mua vàng trước ngày vía Thần tài
Dân công sở bỏ việc đầu năm, đổ đi mua vàng trước ngày vía Thần tài

(Dân trí) - Trước ngày vía Thần tài (10 tháng Giêng), khá đông người dân Hà Nội đi mua vàng sớm nhằm tránh đông đúc như mọi năm. Theo tìm hiểu của PV Dân Trí có mặt tại phố Trần Nhân Tông, Xã Đàn và Cầu Giấy - những tuyến phố chính của sàn vàng tại Hà Nội, nhiều cửa hàng đã tấp nập khách mua, bán vàng.

Thứ ba, 12/02/2019 - 12:29

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Vietcombank nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Vietcombank nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019

(Dân trí) - Chiều ngày 11/02/2019 (tức mùng 7 Tết Kỷ Hợi), ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, ngành ngân hàng và Đảng ủy Khối DNTW đến thăm và chúc Tết tại Vietcombank.

Thứ ba, 12/02/2019 - 11:32

VEC nói gì về thông tin thiếu minh bạch, thất thoát phí cao tốc?
VEC nói gì về thông tin thiếu minh bạch, thất thoát phí cao tốc?

(Dân trí) - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẳng định, việc giám sát, hậu kiểm quá trình tổ chức thu phí được thực hiện 24/24h, từ giám sát trực tiếp tại hiện trường đến giám sát qua hệ thống camera, có phần mềm giám sát và bố trí bộ phận hậu kiểm, rà soát, kiểm tra lại…

Thứ ba, 12/02/2019 - 10:08