Thứ tư, 28/03/2018 - 14:57

Kiến nghị xử lý tài chính sau thanh tra xây dựng hơn 50,4 tỷ đồng

Năm 2017, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành 4 cuộc thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thiện trình Bộ ký kết luận 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017; qua đó, kiến nghị xử lý tài chính hơn 50,4 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý tài chính sau thanh tra xây dựng hơn 50,4 tỷ đồng - 1

Theo đó, 4 cuộc thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản mà Thanh tra Tài chính đã tiến hành thực hiện là: Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 3 tổ chức quản lý và điều hành dự án; Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long làm chủ đầu tư.

Đồng thời, Thanh tra Bộ hoàn thiện trình Bộ ký kết luận 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017, gồm: Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 3 tổ chức quản lý và điều hành dự án.

Qua thanh tra phát hiện các tồn tại, sai phạm như: Bố trí vốn xây lắp kéo dài quá thời hạn quy định; phê duyệt chi phí dự phòng trượt giá tăng không đúng quy định; quản lý giá vật liệu xây dựng không đầy đủ, chưa phù hợp...

Qua đó, đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 50,48 tỷ đồng, trong đó, nộp ngân sách nhà nước 517 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán hơn 8,37 tỷ đồng và kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 41,59 tỷ đồng./.

Theo: Phúc Nguyên

Thời báo Tài chính Việt Nam

Kiến nghị xử lý tài chính sau thanh tra xây dựng hơn 50,4 tỷ đồng - 2