Thứ ba, 23/04/2013 - 05:58

Thanh tra việc quản lý, kinh doanh vàng của Ngân hàng Nhà nước

Dân trí

Ngày 22/4, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc, công bố Quyết định thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mảng hoạt động được thanh tra là hoạt động quản lý, kinh doanh vàng.

Quyết định Thanh tra số 846/QĐ-TTCP ngày 16/4/2013 nêu rõ nội dung


Quyết định Thanh tra số 846/QĐ-TTCP ngày 16/4/2013 nêu rõ nội dung  thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh vàng, huy động và cho vay vốn bằng vàng trong giai đoạn từ tháng 1/2009 đến hết tháng 3/2013. Thanh tra Chính phủ cũng thông báo, khi cần thiết, việc thanh tra có thể mở rộng phạm vi trước hoặc sau thời kỳ này.

Việc thanh tra sẽ diễn ra trong thời hạn 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết, đoàn thanh tra NHNN gồm 4 thành viên do Vụ trưởng Vụ II Đặng Khánh Toàn làm trưởng đoàn. Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thành lập Tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra Dương Văn Phấn làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổ trưởng và các thành viên Tổ giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và Kế hoạch giám sát được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

P.Thảo