Thứ sáu, 09/08/2013 - 07:29

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu VNPT

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của VNPT, sáng 7/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn VNPT về đẩy mạnh tái cơ cấu Tập đoàn.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Mạnh Hùng (Ảnh: MC).
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNPT cho ông Trần Mạnh Hùng.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, toàn bộ ban lãnh đạo VNPT, trong đó có tân Tổng Giám đốc Trần Mạnh Hùng.

Sau khi nghe lãnh đạo Tập đoàn VNPT và Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình triển khai thực hiện tái cơ cấu; ý kiến của các Phó Thủ tướng, của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo những nội dung, định hướng lớn quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tập đoàn VNPT.

Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình tái cơ cấu VNPT cần thực hiện đúng các giải pháp đã được nêu trong Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” kèm theo Quyết định 929/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17/7/2012, nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu kinh tế, bảo đảm cho VNPT sau tái cơ cấu trở thành một tập đoàn viễn thông mạnh của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Theo Hoàng Hạnh
Chinhphu.vn

Mới nhất