Thứ bảy, 08/08/2020 - 06:00

Thủ tướng muốn Hà Nội tính toán lại GDP bình quân cao hơn 8.100 - 8.300 USD

Dân trí

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỷ lệ hộ nghèo ở Hà Nội gần như bằng 0; đề nghị Hà Nội tính toán lại mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025, phải đặt mục tiêu cao hơn mức 8.100 - 8.300 USD.

Chiều 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Về đánh giá tình hình thời gian qua, cơ bản nhất trí với đánh giá 14 nội dung thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thủ tướng nhấn mạnh một số điểm: Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm cao hơn cả nước, cơ cấu kinh tế hiện đại, nông nghiệp chỉ còn 2%, chất lượng tăng trưởng cao hơn cả nước.

Hà Nội đóng góp trên 16% GDP cả nước, 18,5% thu ngân sách. Hà Nội giờ đây là trung tâm kinh tế lớn, là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Bộ mặt Thủ đô thay đổi nhanh và phát triển toàn diện, khang trang, văn minh hơn, hiện đại hơn, thành phố xanh hơn, sạch hơn, hạ tầng kỹ thuật xã hội được cải thiện nhiều với những công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo gần như bằng không.

Thủ tướng muốn Hà Nội tính toán lại GDP bình quân cao hơn 8.100 - 8.300 USD - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội sớm thiết lập trạng thái bình thường mới, tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hồi phục, duy trì phát triển kinh tế, tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao hơn mức bình quân cả nước.

Bên cạnh đó, thành phố đã mạnh dạn, thẳng thắn, nghiêm túc nêu những hạn chế, yếu kém, bất cập như tốc độ tăng trưởng là khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là vị trí địa chính trị, địa kinh tế của thành phố, trái tim của cả nước.

Tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như công trình giao thông, xử lý rác thải, nước thải còn chậm. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch có nơi còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ.

Về mục tiêu phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Thủ tướng đề nghị Hà Nội xem xét, tính toán lại mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 phải đặt mục tiêu cao hơn mức 8.100 - 8.300 USD. Hà Nội cần phấn đấu vượt qua mức thu nhập trung bình cao sớm hơn.

“Tôi rất vui mừng các đồng chí xác định đến năm 2030 hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến 2045 có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, trở thành thành phố toàn cầu, GRDP đầu người đạt trên 36.000 USD” - Thủ tướng bày tỏ.

Về nhiệm vụ trọng tâm đột phá, Thủ tướng nhất trí về sự cần thiết của các nội hàm về tận dụng cơ hội từ hội nhập, thành tựu của cách mạng 4.0, giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác Đảng.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 2020 - 2025, Thủ tướng lưu ý một số nội dung: Nhấn mạnh vấn đề cần có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy mạnh mẽ việc huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô và cả nước. quản lý tốt đất đai, tạo quỹ đất sạch, đấu giá đất hiệu quả thì hoàn toàn có đủ nguồn để làm công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu của Thủ đô và cả nước.

Thủ tướng cho rằng, Hà Nội có thể xem xét đề nghị với Trung ương, với Chính phủ làm thí điểm, đi tiên phong cả nước về nguồn nhân lực chất lượng cao. Cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, phát triển Thủ đô theo mô hình chùm đô thị hoàn chỉnh, phát triển đô thị trung tâm, khu vực đô thị Sông Hồng, khu vực phía Bắc và lựa chọn xây dựng một số khu đô thị vệ tinh đồng bộ, hiện đại, tiết kiệm đất, giữ được bản sắc kiến trúc Hà Nội, kiến trúc dân tộc.

Thủ tướng gợi ý một số trụ cột quan trọng để phát triển, đó là: Nền kinh tế cạnh tranh; quy mô, môi trường kinh doanh, chất lượng thể chế là những lợi thế; bản sắc, một nền văn hóa truyền thống lịch sử thiêng liêng.

Châu Như Quỳnh