Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:31

"Thúc" ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới

Dân trí

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thí điểm một số mô hình dịch vụ thanh toán mới.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để quản lý đối với các dịch vụ thanh toán mới và việc thí điểm. Kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2018.


Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới

Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới

Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được xét trên đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, đối với dịch vụ thu ngân sách, 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho bạc Nhà nước quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước.

Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện, 70% công ty điện lực chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng; đối với dịch vụ thanh toán tiền nước, 70% công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng; đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng; đối với dịch vụ thanh toán viện phí: phấn đấu 50% bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng.

H. Anh

"Thúc" ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới - 2