Thứ hai, 19/12/2016 - 13:58

Tổng công ty Điện lực TKV đang lãi bỗng lỗ nghìn tỷ đồng

Dân trí

Mặc dù công bố lãi 98 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016 nhưng trong báo cáo giải trình lên Uỷ ban chứng khoán Nhà nước sau đó, Tổng công ty Điện lực TKV cho biết, luỹ kế 6 tháng, công ty mẹ lỗ tới 767 tỷ đồng, còn hợp nhất lỗ 126 tỷ đồng.

Kết quả sau soát xét, Điện lực TKV đã chuyển từ lãi xuống lỗ gần nghìn tỷ.
Kết quả sau soát xét, Điện lực TKV đã chuyển từ lãi xuống lỗ gần nghìn tỷ.

Báo cáo hợp nhất của Tổng công ty Điện lực TKV (Điện lực TKV) - công ty con thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho thấy, công ty này vẫn đang trong tình trạng nợ nần, thua lỗ lớn.

Đáng chú ý, năm 2016, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.957 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 135 tỷ. Sau khi chuyển sang mô hình cổ phần hoá từ tháng 1/2016, 6 tháng đầu năm nay, tổng công ty này công bố đạt doanh thu 3.294 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 98 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Điện lực TKV phải có báo cáo giải trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi soát xét tài chính. Kết quả sau soát xét, Điện lực TKV đã chuyển từ lãi xuống lỗ gần nghìn tỷ. Cụ thể, công ty mẹ Điện lực TKV lỗ tới 953 tỷ đồng trong quý II/2016, báo cáo hợp nhất lỗ 295 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ Điện lực TKV lỗ tới 767 tỷ đồng, còn hợp nhất lỗ 126 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, nguyên nhân lỗ chủ yếu do sau khi chuyển sang mô hình cổ phần, tổng công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại các công ty con, công ty nhận vốn góp theo quy định hiện hành, trong đó, trích lập dự phòng 896 tỷ đồng tại Nhiệt điện Cẩm Phả, 196 tỷ đồng vào Nhiệt điện Quảng Ninh.

"Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016 phải hạch toán trích lập dự phòng tổn thất về đầu tư tài chính dài hạn. Tổng công ty hạch toán nhầm chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty con là 859 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của kỳ trước nên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty mẹ đã lãi 98 tỷ đồng”, báo cáo nêu.

Tính đến 30/6, công ty này có khoản nợ phải trả lên tới 21.310 tỷ đồng trên tổng tài sản 26.896 tỷ đồng.

Được thành lập năm năm 2009, 100% vốn nhà nước với vốn điều lệ là 6.800 tỷ đồng, doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và khai thác, kinh doanh than. Hiện tổng công ty là nhà cung cấp điện thứ 3 với 5 nhà máy nhiệt điện đang vận hành có tổng công suất 1.550 MW là Cao Ngạn, Na Dương, Sơn Động, Nông Sơn, Cẩm Phả 1 và 2, Đông Triều.

Mặc dù có nhiều thuận lợi trong hoạt động sản xuất khi nằm ở khu vực gần mỏ than, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu than đồng thời tiết kiệm chi phí vận chuyển nhưng công ty này liên tục rơi vào tình trạng thua lỗ. Theo báo cáo, năm 2015, Điện lực TKV đạt doanh thu 11.473 tỷ đồng song vẫn lỗ sau thuế lên tới 512 tỷ đồng.

Liên tục thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản tại Điện lực TKV luôn thấp hơn vốn đầu tư ban đầu. Trong đó, năm 2014 vốn giảm còn 5.177 tỷ đồng, năm 2015 là 5.767 tỷ đồng.

Năm 2015, tổng công ty được cổ phần hoá bán cổ phần lần đầu ra công chúng song chỉ bán được chưa đầy 1,2 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau cổ phần hoá, TKV vẫn nắm giữ 99,67% vốn điều lệ của tổng công ty. Đầu tháng 12 vừa qua, 680 triệu cổ phiếu DKT của Tổng Công ty Điện lực TKV đã chính thức giao dịch trên sàn UpCoM với giá 14.000 đồng/cổ phiếu.

Tính đến thời điểm chuyển sang mô hình cổ phần vào ngày 15/1/2016, Điện lực TKV được hạch toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo giá sổ sách trong trường hợp giá trị thực tế thấp hơn so với giá trị sổ sách. Tuy vậy, tại thời điểm chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp cổ phần, lỗ luỹ kế công ty vẫn lên tới 1.016 tỷ đồng.

Phương Dung