Thứ ba, 24/05/2016 - 10:49

Tổng Liên đoàn Lao động nói gì về 82 chiếc ô tô dư thừa ?

Dân trí

Ngày 23/5, Dân trí đã đưa tin về kết quả kiểm tra, rà soát số xe công của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) và hệ thống công đoàn Việt Nam. Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, lượng xe ô tô trong hệ thống công đoàn hiện dư thừa 83 chiếc. Để rộng đường dư luận, Dân trí đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN về vấn đề này.


Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng:Nhiều xe đã hết hạn sử dụng, một số hỏng hóc quá nặng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng:"Nhiều xe đã hết hạn sử dụng, một số hỏng hóc quá nặng".

Thưa ông, về thông tin từ Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính về rà soát, sắp xếp số lượng xe công trong các cơ quan của TLĐLĐVN như số lượng xe, số xe dư thừa, xin ông cho biết cụ thể là thực chất vấn đề là như thế nào và những yêu cầu khách quan khiến TLĐLĐVN cần phải thành lý số xe hiện được cho là dư thừa.

-Theo quy định của pháp luật, tài chính, tài sản của công đoàn được quản lý theo ngành dọc và theo phân cấp quản lý, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay số lượng xe công vụ của cả hệ thống Công đoàn Việt Nam (CĐVN) bao gồm 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố, 20 Công đoàn ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc TLĐLĐVN là 327 chiếc. Trong đó tại cơ quan TLĐLĐVN có 15 chiếc.

Trong việc rà soát, sắp xếp số lượng xe công do TLĐ quản lý trong toàn hệ thống CĐVN và định mức quy định của Bộ Tài chính, hệ thống CĐVN vượt 82 xe so với quy định; số xe vượt này nằm chủ yếu tại 2 LĐLĐ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tuy nhiên, ngày 22/4/2016 Bộ Tài chính đã có công văn 5400/BTC – QLCS cũng thống nhất cho phép Tổng Liên đoàn làm các thủ tục thanh lý 133 xe công đã cũ, hết hạn sử dụng, một số đã hỏng hóc quá nặng, 82 xe dôi dư trên nằm trong 133 xe đủ điều kiện thanh lý.

Cũng phải nói thêm là trong 315 xe ô tô phục vụ công tác chung trong hệ thống CĐVN, ngoài số 133 xe trên, hiện vẫn còn 182 xe ô tô đủ điều kiện hoạt động.

Hiện nay, về quản lý tài chính, tài sản của hệ thống công đoàn. Kiểm toán Nhà nước đều có kiểm toán định kỳ hàng năm và các kết luận kiểm toán đều cho thấy, việc sử dụng xe công của ngành công đoàn là đúng mục đích.

Được biết Bộ Tài chính đã đồng ý với TLĐLĐ VN cho thành lý số xe trên. Sau đây việc tổ chức thanh lý như thế nào?

-Hầu hết số xe đủ điều kiện thanh lý đang do các LĐLĐ tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương trực tiếp quản lý và sử dụng; trên cơ sở đề nghị của các Công đoàn ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc, Tổng Liên đoàn sẽ quyết định việc thanh lý xe ô tô theo quy định hiện hành.

Thưa ông, với số lượng xe thanh lý lớn như vậy thì lượng xe đang sử dụng còn đáp ứng nhu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị trong ngành không? Nếu không đáp ứng TLĐLĐVN có đề nghị mua sắm để bổ sung không và Bộ Tài chính đã trao đổi với Tổng Liên đoàn để xử lý đáp ứng yêu cầu này như thế nào?

-Bộ Tài chính đã thống nhất định mức số xe công của toàn hệ thống CĐVN là 233 chiếc; khi Tổng Liên đoàn thực hiện thanh lý toàn bộ số xe không đủ điều kiện hoạt động (133 xe), thì toàn hệ thống CĐVN còn thiếu 51 xe. Để đảm bảo hoạt động chung, TLĐLĐVN đề nghị trước mắt được mua mới 30 xe ô tô đạt 58% số thiếu, nếu Bộ Tài chính sắp xếp, rà soát trên toàn quốc có xe đủ điều kiện hoạt động điều chuyển cho Tổng Liên đoàn 51 xe ô tô thì Tổng Liên đoàn sẽ tiếp nhận và không đề nghị mua mới.

Mạnh Quân (thực hiện)