Thứ năm, 30/01/2014 - 14:38

Trên 60% công ty chứng khoán vẫn thua lỗ năm 2013

Dân trí

Nếu như tính chung, khoảng 136 công ty niêm yết có lỗ lũy kế; năm 2013 có 28 công ty hủy niêm yết thì riêng với các CTCK, có 58/94 công ty lỗ lũy kế; 5 công ty bị đặt vào tình trạng kiểm soát; 9 công ty bị kiểm soát đặc biệt

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng.
Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Google bất ngờ bán Motorola cho Lenovo

Nhiều nhân viên ngân hàng “chật vật” khi Tết đến

Không được “kinh doanh” lòng yêu nước

4 rào cản doanh nghiệp phải vượt năm nay

Khép lại năm Quý Tỵ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng cho biết, trong năm 2013, công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) đã được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ trên 4 trụ cột chính dựa trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ luật pháp và tôn trọng kỷ luật thị trường.

Theo đó, kết quả bước đầu, trong tái cấu trúc cơ sở hàng hóa, tiêu chuẩn phát hành, niêm yết đã được nâng cao, tính công khai, minh bạch của thị trường được cải thiện và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Đối với tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, số lượng tài khoản đã đạt gần con số 1,4 triệu, trong đó số lượng nhà đầu tư nước ngoài tăng 10%; đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tăng 55%. 

Khung pháp lý về các loại hình quỹ đã được ban hành, có 9 quỹ mở được thành lập, dự kiến sẽ có trên 5 quỹ mở và 1 quỹ đầu tư bất động sản mới trong thời gian tới; Đề án phát triển quỹ hưu trí tự nguyện cũng đã được hoàn thành. 

Đối với tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán, các mục tiêu cơ bản đã đạt được, từng bước thu hẹp số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động qua việc tăng cường năng lực tài chính, quản trị công ty, quản trị rủi ro; củng cố hoạt động; cơ cấu lại tổ chức, nhân sự. 

Để đẩy nhanh việc tái cấu trúc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cũng cho biết, khung pháp lý đã dần được hoàn thiện, các CTCK được phân loại thành 4 nhóm, trên cơ sở đó thực hiện quản lý và có các biện pháp xử lý phù hợp.

Năm vừa qua, UBCKNN đã ra quyết định chấp thuận rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của 6 CTCK, rút nghiệp vụ tự doanh của 2 CTCK, rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của 4 CTCK; rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của 1 CTCK; hợp nhất đối với 2 CTCK và tiến hành thủ tục giải thể đối với 3 CTCK... Như vậy trên thực tế đã có 15 công ty không còn hoạt động, ông Bằng cho hay. 

Trước đó, trong một báo cáo gửi Bộ Tài chính, UBCKNN cho biết, nếu như tính chung ước khoảng 136 công ty niêm yết có lỗ lũy kế; và trong năm 2013 có 28 công ty hủy niêm yết thì riêng với các CTCK, có 58/94 (chiếm 62%) công ty có lỗ lũy kế; có 5 CTCK bị đặt vào tình trạng kiểm soát; 9 công ty bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt 

Còn với các công ty quản lý quỹ, hiện chỉ còn 41/47 công ty đang còn hoạt động, 6 công ty đã được xử lý bằng nhiều giải pháp, rút khỏi thị trường. 

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cũng cho biết, trong tái cấu trúc thị trường giao dịch chứng khoán, Đề án hợp nhất 2 Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm thống nhất theo chuẩn mực chung đã được xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban cũng đã xây dựng Đề án Trung tâm thanh toán bù trừ theo mô hình đối tác trung tâm; xây dựng cơ chế và hệ thống công nghệ thông tin vay và cho vay chứng khoán phục vụ cho việc thanh toán, bù trừ các sản phẩm phái sinh; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng và triển khai Đề án chuyển chức năng thanh toán tiền TPCP từ ngân hàng thương mại sang NHNN. Đề án TTCK phái sinh đã được hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

Mai Chi

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước