Thứ tư, 30/12/2015 - 11:00

Truyền thông NCB đạt ngưỡng hiệu quả theo chuẩn quốc tế

Theo Vietnam Report, trong mảng thông tin về triển vọng phát triển của ngân hàng trên truyền thông, NCB dần đạt đến ngưỡng hiệu quả theo tiêu chuẩn Quốc tế khi đạt gần tỷ lệ 25% - ngưỡng lý tưởng của tỷ lệ thông tin về triển vọng Ngân hàng trên truyền thông.

Vietnam Report vừa công bố Báo cáo ngành ngân hàng năm 2015, với chủ đề “Uy tín truyền thông và biến động giá cổ phiếu – Mối quan hệ thuận chiều qua trường hợp ngành Ngân hàng”.

Đáng chú ý, trong mảng thông tin về triển vọng phát triển của ngân hàng trên truyền thông, NCB dần đạt đến ngưỡng hiệu quả theo tiêu chuẩn Quốc tế khi đạt gần tỷ lệ 25% - ngưỡng lý tưởng của tỷ lệ thông tin về triển vọng Ngân hàng trên truyền thông.

Những nguồn thông tin về triển vọng phát triển của Ngân hàng trong tương lai bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn, những chiến lược phát triển, những danh mục đầu tư, và những đối tác tiềm năng để mở rộng mối quan hệ hợp tác và phát triển cũng được đánh giá là một phần quan trọng ảnh hưởng đến hình ảnh của Ngân hàng không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn trong khoảng thời gian sắp tới. Sự kết hợp giữa các luồng thông tin bao gồm những tin tức trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ vẽ ra một bức tranh tổng quát nhất về chặng đường phát triển của Ngân hàng cũng như tái hiện sắc nét nhất hình ảnh của các Ngân hàng trên truyền thông.

 

Tỷ lệ thông tin về triển vọng của các NH trên truyền thông. (ĐV: %). Nguồn: CSDL 5.768 bản ghi về các NHTM tại Việt Nam từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015.
Tỷ lệ thông tin về triển vọng của các NH trên truyền thông. (ĐV: %). Nguồn: CSDL 5.768 bản ghi về các NHTM tại Việt Nam từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015.

Theo như kinh nghiệm của Thế giới, tỷ lệ 25% sẽ là ngưỡng lý tưởng của tỷ lệ thông tin về triển vọng các Ngân hàng trên truyền thông. Xét theo điều kiện đó kết hợp với kết quả nghiên cứu, chưa có nhà băng nào chạm được ngưỡng 25%, tuy nhiên những NH như NCB, OCB và VIB cũng đang dần đạt đến ngưỡng hiệu quả theo tiêu chuẩn Quốc tế.

 


Giao dịch tại NCB

Giao dịch tại NCB

 

Với số lượng 26 trên tổng số 31 NH có những thông tin đề cập đến triển vọng phát triển trong tương lai, đây được coi là một kết quả khả quan, dấu hiệu tích cực cho sự phát triển cả về mặt hoạt động cũng như hình ảnh của ngành Ngân hàng.

Được biết, báo ngành ngân hàng năm 2015 của Vietnam Report được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

PV

Mới nhất