Vietcombank đổi mới công tác tổ chức nhân sự, mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực

Dân trí Với tầm nhìn trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, một trong các mục tiêu chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, thời gian qua, Vietcombank đã đổi mới toàn diện công tác tổ chức và nhân sự, góp phần tạo đột phá trong hoạt động kinh doanh, tạo sức mạnh từ nội lực để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và thế giới.

Vietcombank đổi mới công tác tổ chức nhân sự, mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực - 1

Ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự Vietcombank đã có những chia sẻ về đề tài này.

PV: Với mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực vào năm 2020, xin ông cho biết thời gian qua, Vietcombank đã có sự chuẩn bị như thế nào để thực hiện được tham vọng này?

Tháng 9/2017, ngay sau khi phê duyệt Đề án phát triển Vietcombank đến năm 2020, Hội đồng quản trị Vietcombank (HĐQT) đã phê duyệt Đề án quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2020 (Đề án) với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Để đạt được mục tiêu này, Đề án đã đưa ra kế hoạch hành động và các giải pháp thực hiện đồng bộ về kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, phát triển hạ tầng công nghệ ứng dụng trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực... Đến nay, về cơ bản, hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Vietcombank đã bám sát Đề án và đạt kết quả tốt.

Vietcombank đổi mới công tác tổ chức nhân sự, mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực - 2

Dấu mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án đó là việc thành lập Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank (Khối Nhân sự) vào tháng 11/2018, với 3 đơn vị trực thuộc gồm: Ban Tổ chức và nhân sự, Phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (trên cơ sở nâng cấp Trung tâm đào tạo trước đây). Công tác nhân sự dần được chuyển đổi hoạt động theo hướng “đối tác nhân sự” HRBP (Human Resource Business Partner).

Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh được rà soát, kiện toàn và chuẩn hóa theo hướng tinh gọn, tập trung quản lý và điều hành theo các Khối hoạt động, tối ưu và nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị tại Trụ sở chính, bảo đảm yêu cầu hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Hệ thống văn bản nội bộ về tổ chức và nhân sự được xây dựng mới, rà soát, hoàn thiện trong tất cả các khâu từ tuyển dụng tới quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, tạo động lực, đào tạo và phát triển cán bộ… mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút, quản lý, sử dụng người lao động, tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có của Vietcombank.

Công tác phát triển mạng lưới được đẩy mạnh theo định hướng phát triển hoạt động bán lẻ, Vietcombank tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động tại các địa bàn tiềm năng nơi Vietcombank chưa có sự hiện diện và địa bàn nơi Vietcombank hoạt động hiệu quả.

Vietcombank đổi mới công tác tổ chức nhân sự, mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực - 3

Công tác tuyển dụng của Vietcombank những năm qua được thị trường đánh giá cao và đã thu hút được một lượng nhân sự lớn có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc. Phương thức tuyển dụng được đa dạng hóa thông qua việc xét tuyển, thi tuyển tập trung online, có cơ chế tuyển dụng riêng đối với cán bộ có kinh nghiệm. Chất lượng tuyển dụng được nâng cao, thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, gia tăng cơ cấu tuyển dụng cán bộ bán hàng cho các chi nhánh.

Quy mô lao động của Vietcombank tăng từ 16.227 người năm 2017 lên 17.215 người năm 2018 và đạt mức 18.366 người tại 30/6/2019, với trên 90% cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Tỷ lệ lao động bán hàng duy trì ở mức trên 60% tổng số lao động.

Vietcombank đứng thứ 5 về số lượng lao động nhưng luôn đứng đầu về năng suất lao động. Năng suất lao động của Vietcombank liên tục tăng qua các năm và ở mức cao so với các ngân hàng khác. Lợi nhuận trước thuế (LNTT)/người và tỷ lệ tăng trưởng LNTT/người của Vietcombank từ năm 2017, 2018 và ước tính 2019 tương ứng là 712 triệu đồng/người, tăng 28%; 1.093 triệu đồng/người, tăng 53,5% và 1.282 triệu đồng/người, tăng 17%.

Nhằm nâng cao chất lượng và hướng tới mục tiêu quản trị nguồn nhân lực theo thông lệ quốc tế, Vietcombank cũng đang tích cực triển khai một số dự án về nhân sự như: Dự án xây dựng chương trình phần mềm quản lý nhân sự (HRM) mới; Dự án E-learning; Dự án xây dựng Khung năng lực;…

Bên cạnh đó, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được Vietcombank quan tâm chú trọng. Trong giai đoạn 2017 - 2019, số lượng các khóa đào tạo, số lượt cán bộ được đào tạo và tỷ suất đào tạo bình quân/cán bộ đều có sự tăng trưởng mạnh qua các năm. Với việc thành lập Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank vào tháng 3/2019 trên cơ sở nâng cấp và đổi tên Trung tâm đào tạo, Ban Lãnh đạo Vietcombank kỳ vọng trong thời gian ngắn tới trường sẽ phát triển để trở thành một cơ sở đào tạo vượt trội về chất lượng và chuyên nghiệp trong công tác đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

PV: Được biết, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Ban Lãnh đạo Vietcombank đặc biệt quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), khuyến khích đổi mới sáng tạo và luôn có cơ chế tạo động lực để CBNV phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp hiệu quả cho công việc. Xin ông cho biết hoạt động này thời gian qua đã được Vietcombank triển khai như thế nào và những thành tựu đạt được?

Thời gian qua, công tác NCKH và công nghệ luôn được Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp chỉ đạo. Đặc biệt, năm 2018 là năm hoạt động NCKH của Vietcombank có nhiều đổi mới và chuyển biến cả về chất và lượng. Nhân sự Hội đồng khoa học (HĐKH) nhiệm kỳ VI được kiện toàn lại, trong đó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐKH, các thành viên HĐKH là các lãnh đạo Khối/Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC phụ trách các lĩnh vực then chốt để đảm bảo hoạt động NCKH và đề xuất sáng kiến được triển khai một cách toàn diện.

Trong năm 2018, Vietcombank đã tổ chức cuộc thi “Đổi mới, sáng tạo để phát triển và hội nhập”. Kết quả, có 84 đơn vị tham gia và lựa chọn được 266 sáng kiến từ hơn 1.000 sáng kiến cấp cơ sở để tham dự vòng thi cấp hệ thống. Các ý tưởng, sáng kiến đã bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động chính của ngân hàng. Đặc biệt, các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động ngân hàng nhằm tạo ra sự khác biệt chiếm tỷ trọng cao.

Năm 2019, hoạt động NCKH và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai nghiêm túc. Đã có gần 400 đề xuất nhiệm vụ KH&CN từ 43 Phòng/Ban/Trung tâm thuộc TSC và 61 chi nhánh. Để xét duyệt các nhiệm vụ này, 06 Tiểu hội đồng đã được thành lập và làm việc tích cực để chọn ra 151 đề xuất được tiếp tục triển khai.

Có thể nói, hoạt động KH&CN đã góp phần cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành; tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của khách hàng; tăng cường bồi dưỡng khả năng tự đào tạo, tự nghiên cứu cho các cán bộ; tạo cơ hội để cán bộ nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn, tạo nguồn cán bộ giỏi; lan tỏa văn hóa học tập, đổi mới và tư duy sáng tạo như một trong những động lực phát triển quan trọng trong ngân hàng.

PV: Trong bối cảnh các ngân hàng đang cạnh tranh gay gắt về nhân sự, Vietcombank có chính sách như thế nào để giữ chân cũng như thu hút được người tài?

Yếu tố có tính quyết định cho những thành tựu hôm nay của Vietcombank không thể không nhắc đến đó là yếu tố con người. Vietcombank là một trong những ngân hàng có nguồn nhân sự ổn định nhất hệ thống, là nơi thu hút và giữ chân nhân sự có chất lượng của ngành. Theo kết quả khảo sát mức độ gắn kết của cán bộ (EES) năm 2018 do Công ty Nielsen thực hiện, điểm chỉ tiêu EES bình quân toàn hàng đạt 92,45 - thể hiện mức độ gắn kết cao của cán bộ với ngân hàng. Tỷ lệ cán bộ nghỉ việc/tổng số lao động cuối năm 2018 là 3,12%, đến 30/06/2019 chỉ là 1,62%.

Năm 2018, theo khảo sát nơi làm việc tốt nhất của Công ty Anphabe, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 1 toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị trường Việt Nam với thứ hạng tăng thêm 2 bậc so với năm 2017 và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất.

Để đạt được điều này đòi hỏi Vietcombank phải có các chính sách đồng bộ trong hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng vững mạnh; tạo dựng và duy trì môi trường làm việc tốt nhất; cơ chế, chính sách lương thưởng và chế độ đãi ngộ tốt; công tác đào tạo và phát triển đội ngũ; hệ thống quản trị kết hợp hài hòa giữa quản trị theo quá trình, quản trị theo mục tiêu KPI và quản trị theo giá trị.

PV: Xin ông cho biết một số dự định của Vietcombank về quản trị phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới khi mục tiêu trở thành Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực mà Vietcombank đặt ra không còn xa?

Nhằm hiện thực hóa và duy trì mục tiêu trên, thời gian tới, Vietcombank tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tổ chức và nhân sự với một số định hướng chủ đạo sau:

Thứ nhất: Thực hiện chiến lược quản trị, phát triển nguồn nhân lực theo Đề án được HĐQT phê duyệt.

Thứ hai: Khối Nhân sự tiếp tục tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh nhằm tập trung quản lý và điều hành theo các khối hoạt động, nâng cao tính chuyên môn hóa, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện và chuẩn hóa cơ chế, chính sách về tổ chức và nhân sự. Đặc biệt, Vietcombank triển khai xây dựng khung năng lực. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí công việc; xây dựng tiêu chí lựa chọn cán bộ tài năng; sử dụng khung năng lực cho công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả công việc, trả lương,…; Rà soát, hoàn thiện cơ chế lương thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ cho NLĐ với mức lương thưởng cạnh tranh, công bằng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thứ tư: Xây dựng và định vị thương hiệu nhà tuyển dụng uy tín, vững mạnh, phù hợp theo yêu cầu; đa dạng hóa phương thức tuyển dụng; thực hiện công tác tuyển dụng một cách khoa học, công khai, minh bạch.

Thứ năm: Tối ưu hóa giá trị và hiệu quả nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng định biên, sắp xếp, bố trí lại lao động; gia tăng về cả số lượng và chất lượng đội ngũ lao động, tập trung ưu tiên nhân sự bán hàng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý công việc và đánh giá hiệu quả công việc, duy trì là ngân hàng có hiệu quả lợi nhuận/đầu người tốt nhất thị trường.

Thứ sáu: Phát triển văn hóa doanh nghiệp thực hiện thông qua việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cơ bản: tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới, bền vững và nhân văn; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, con người thân thiện, tôn trọng và tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Thứ bảy: Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, đẩy mạnh công tác NCKH, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng.

Với mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực, trong hoạt động của mình, Vietcombank luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tinh về số lượng, mạnh về chất lượng, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người - yếu tố then chốt của mọi vấn đề then chốt, nhân tố quyết định thành công của mọi thành công.

PV: Xin cảm ơn ông!

MỚI NHẤT
Hàng trăm xe nông sản lại tắc đường sang Trung Quốc: Bộ Công Thương cảnh báo
Hàng trăm xe nông sản lại tắc đường sang Trung Quốc: Bộ Công Thương cảnh báo

(Dân trí) - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Kim Thành xuất hiện tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có mặt hàng thanh long.

Thứ hai, 21/10/2019 - 06:08

Phương Nam đưa vào hoạt động nhà máy panel chống cháy 10 triệu USD
Phương Nam đưa vào hoạt động nhà máy panel chống cháy 10 triệu USD

(Dân trí) - Nhà máy rộng 25.000m2 hoàn thành sau 3 tháng thi công, công suất 37.000m2 panel một ngày, tương đương 15.000 tấn mỗi năm.

Thứ hai, 21/10/2019 - 06:00

Eximbank mang yêu thương đến với người nghèo tại tỉnh Quảng Ninh
Eximbank mang yêu thương đến với người nghèo tại tỉnh Quảng Ninh

(Dân trí) - Với tấm lòng san sẻ yêu thương, phát huy tinh thần tương thân tương ái, vào ngày 18/10/2019, đoàn Cán bộ nhân viên (CBNV) Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội và Chi nhánh Eximbank Quảng Ninh đã tới thăm và trao tặng 20 phần quà cho bà con tại xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thứ hai, 21/10/2019 - 06:00

Mức lợi nhuận 6600%, Trung Quốc đang trở thành thủ phủ đầu cơ giày của thế giới
Mức lợi nhuận 6600%, Trung Quốc đang trở thành thủ phủ đầu cơ giày của thế giới

(Dân trí) - Một trong những mặt hàng hot nhất tại Trung Quốc hiện nay chính là những đôi giày thể thao sneaker.

Thứ hai, 21/10/2019 - 04:10

Năm 2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng
Năm 2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Theo đề xuất của Chính phủ, năm 2020 lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (thêm 110.000 đồng/tháng). Đề xuất này đã nhận được sự nhất trí của đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Hiện tại, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

Thứ hai, 21/10/2019 - 03:41

Vụ khủng hoảng Nước sạch Sông Đà: Dễ bị dị nghị có cạnh tranh "bẩn"
Vụ khủng hoảng Nước sạch Sông Đà: Dễ bị dị nghị có cạnh tranh "bẩn"

(Dân trí) - Chuyên gia đặt câu hỏi: "Có sự cạnh tranh không lành mạnh ở đây để chiếm thị phần hay không? Quả thực đó là vấn đề đặt ra nhiều dị nghị. Không có chứng cứ, chả ai có thể khẳng định nhưng dị nghị thì quả thực có đấy".

Thứ hai, 21/10/2019 - 03:10

Tiền thu không đủ chi: Chính phủ dự kiến vay thêm nửa triệu tỷ đồng bù đắp
Tiền thu không đủ chi: Chính phủ dự kiến vay thêm nửa triệu tỷ đồng bù đắp

(Dân trí) - Báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 của Chính phủ cho biết, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương năm 2020 là 459 nghìn tỷ đồng.

Thứ hai, 21/10/2019 - 02:19

Đại gia Trịnh Văn Quyết tiếp tục “giàu to”
Đại gia Trịnh Văn Quyết tiếp tục “giàu to”

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 21/10, cổ phiếu FLC tăng trần phiên thứ 6 liên tiếp trong khi các chỉ số chính trên thị trường gặp bất lợi và hầu như chỉ diễn biến dưới mức tham chiếu.

Thứ hai, 21/10/2019 - 02:12

Du lịch Quảng Ninh: không chỉ có Hạ Long, Yên Tử
Du lịch Quảng Ninh: không chỉ có Hạ Long, Yên Tử

(Dân trí) - Du khách đến Quảng Ninh, nếu thích ngắm vịnh sẽ tới Hạ Long, nếu muốn đi tour tâm linh sẽ tới Yên Tử, Cửa Ông. Song, vẫn rất ít người biết rằng, đó mới chỉ là một phần mười những điều thú vị của du lịch Quảng Ninh, và những điểm đến hấp dẫn nhất vẫn đang chờ khai lộ.

Thứ hai, 21/10/2019 - 02:00

Xe hơi giảm giá bao nhiêu để người Việt sở hữu được ô tô giá rẻ?
Xe hơi giảm giá bao nhiêu để người Việt sở hữu được ô tô giá rẻ?

(Dân trí) - Khá nhiều câu hỏi được đặt ra về thị trường xe hơi Việt Nam, trong đó nhiều người khuyên chỉ cần giảm giá bán xe, tự thân thị trường xe hơi Việt sẽ bùng nổ. Tuy nhiên, giảm giá xe chưa bao giờ là câu chuyện được các doanh nghiệp hào hứng, đặt lên hàng đầu.

Thứ hai, 21/10/2019 - 01:00

Quốc hội: Không bố trí kinh phí mua xe công, thiết bị đắt tiền!
Quốc hội: Không bố trí kinh phí mua xe công, thiết bị đắt tiền!

(Dân trí) - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết, không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội.

Thứ hai, 21/10/2019 - 01:00

Các sản phẩm số của Viettel thắng lớn tại “giải Oscar” dành cho giới kinh doanh quốc tế
Các sản phẩm số của Viettel thắng lớn tại “giải Oscar” dành cho giới kinh doanh quốc tế

(Dân trí) - Tại Giải thưởng Kinh doanh quốc tế 2019 (International Business Awards – IBA Stevie Awards), 10 đề cử của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) phải cạnh tranh với 4.000 đề cử khác đến từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thứ hai, 21/10/2019 - 12:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Nợ nước ngoài của quốc gia giảm mạnh, ước vẫn trên 2,8 triệu tỷ đồng
Nợ nước ngoài của quốc gia giảm mạnh, ước vẫn trên 2,8 triệu tỷ đồng

(Dân trí) - Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP dự kiến giảm xuống còn khoảng 45,8% GDP đến hết năm 2019 sẽ rơi vào khoảng hơn 2,8 triệu tỷ đồng.

Thứ hai, 21/10/2019 - 10:58

Chính phủ dồn nguồn lực cho dự án đường sắt đô thị, sân bay Long Thành
Chính phủ dồn nguồn lực cho dự án đường sắt đô thị, sân bay Long Thành

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2020, Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao.

Thứ hai, 21/10/2019 - 10:28

Khám phá bí quyết sống trường thọ của người Nhật Bản
Khám phá bí quyết sống trường thọ của người Nhật Bản

(Dân trí) - Nhật Bản là đất nước được xếp vào danh sách có nhiều người sống lâu và có sức khỏe bền bỉ nhất thế giới, đó là kết quả của một quá trình từ ăn uống đến luyện tập hằng ngày. Trong đó, một bí quyết giúp cho sức khỏe tuyệt vời như của người Nhật là tắm khoáng nóng, hay còn gọi là Onsen

Thứ hai, 21/10/2019 - 10:00

Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu thế giới
Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu thế giới

(Dân trí) - Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới.

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:43

Ồ ạt rót tiền vào BOT, BT: 53.000 tỷ đồng nguy cơ thành nợ xấu
Ồ ạt rót tiền vào BOT, BT: 53.000 tỷ đồng nguy cơ thành nợ xấu

(Dân trí) - Cho vay BOT, BT dư nợ khoảng 53.000 tỷ đồng có nguy cơ phải cơ cấu nợ, phát sinh nợ xấu cho các ngân hàng thương mại.

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:17

Khủng hoảng lợn tại Trung Quốc đẩy giá thịt lợn nhảy vọt trên toàn thế giới
Khủng hoảng lợn tại Trung Quốc đẩy giá thịt lợn nhảy vọt trên toàn thế giới

(Dân trí) - Đại dịch tả lợn châu Phi đang quét sạch hàng trăm triệu con lợn, chủ yếu ở Trung Quốc, khiến giá thịt lợn trên toàn cầu tăng nhanh chóng, từ New Zealand đến tận Vancouver.

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:00

Hé lộ mốc cản quan trọng giữ giá vàng không thủng đáy
Hé lộ mốc cản quan trọng giữ giá vàng không thủng đáy

(Dân trí) - Theo đánh giá của giới chuyên môn, giá vàng thế giới nhiều khả năng tiếp tục giảm trong tuần này nếu không trụ vững mốc 1.476 USD/ounce.

Thứ hai, 21/10/2019 - 08:48

Chính thức ra mắt công trình “Bất động sản nghệ thuật” Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences
Chính thức ra mắt công trình “Bất động sản nghệ thuật” Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences

(Dân trí) - Ngày 20/10/2019, tại khách sạn J.W.Marriot Hà Nội diễn ra Lễ ra mắt chính thức dự án Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences (Phoenix Legend).

Thứ hai, 21/10/2019 - 08:00

Trung Quốc sẽ vỡ nợ kỉ lục ngay trong năm 2019?
Trung Quốc sẽ vỡ nợ kỉ lục ngay trong năm 2019?

(Dân trí) - Khoảng 45 công ty đã vỡ nợ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay, so với con số 40 doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng này trong năm trước.

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:30

Đại gia bất động sản Đồng Nai chi hàng tỷ đồng săn xe biển đẹp
Đại gia bất động sản Đồng Nai chi hàng tỷ đồng săn xe biển đẹp

Anh Ngô Ngọc Phụng (một dân kinh doanh bất động sản ở Đồng Nai) khiến nhiều người ngả mũ về độ chịu chơi khi sở hữu 12 chiếc xe máy biển số độc giá hơn 2 tỷ đồng và 2 chiếc ô tô biển lục quý giá cực đắt.

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:30

Làm từ sẹo cây nghìn năm tuổi, bộ bàn ghế có giá hơn 5 tỷ đồng
Làm từ sẹo cây nghìn năm tuổi, bộ bàn ghế có giá hơn 5 tỷ đồng

Bộ bàn ghế “Phúc lộc trường tồn” bằng gỗ nu đinh hương nghìn năm tuổi, trạm khắc tinh sảo, đầu bàn chạm hình đầu rùa khiến nhiều người sửng sốt.

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:15

Ngân hàng Nhà nước công bố cặp ngân hàng - doanh nghiệp sở hữu chéo duy nhất
Ngân hàng Nhà nước công bố cặp ngân hàng - doanh nghiệp sở hữu chéo duy nhất

(Dân trí) - Sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm, hiện còn lại 1 ngân hàng thương mại cổ phần với 1 cặp sở hữu chéo cổ phần lẫn nhau (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp).

Chủ nhật, 20/10/2019 - 08:12