Thứ năm, 07/11/2013 - 14:58

VPBank tăng trưởng tín dụng mạnh, lãi vẫn "ngót" sâu

Dân trí

Mặc dù tín dụng tăng trưởng rất mạnh trên 28% song lãi 9 tháng của VPBank vẫn giảm 27% so với cùng kỳ. Nhân sự tăng lên gần 6.200 người.

Tỷ lệ nợ xấu của VPBank giảm từ 2,72% hồi đầu năm xuống 2,27% tại thời điểm 30/9.

Tỷ lệ nợ xấu của VPBank giảm từ 2,72% hồi đầu năm xuống 2,27% tại thời điểm 30/9.
 
 
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), trong quý III/2013, ngân hàng giảm lãi gần 9% so với cùng kỳ, còn 183,9 tỷ đồng. Lãi 9 tháng giảm gần 27% còn 423,5 tỷ đồng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Thu nhập lãi tăng gần 12% đã đưa thu nhập lãi thuần lên 949,7 tỷ đồng, tăng 30,6%. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ ghi nhận mức lãi thuần 150,3 tỷ đồng, tăng 30,4%

So với mức lỗ hơn 10 tỷ đồng của quý III năm ngoái trong kinh doanh ngoại hối và vàng, quý III năm nay, VPBank lại có lãi 7,5 tỷ đồng. Tuy vậy, không “cứu” được ngân hàng thoát lỗ trong lĩnh vực này cả 9 tháng đâu năm. VPBank vẫn lỗ 10,2 tỷ đồng kinh doanh ngoại hối và vàng, so mức lỗ cùng kỳ là 6,6 tỷ đồng.

Trong khi mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi 36 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ thì quý III năm nay, mua bán chứng khoán đầu tư lại lỗ thuần 12,7 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lũy kế 9 tháng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh chỉ bằng 58% cùng kỳ và mua bán chứng khoán đầu tư lãi thuần 206,8 tỷ đồng so mức lỗ 56,6 tỷ đồng của 9 tháng/2012.

Lãi thuần từ hoạt đồng khác đạt 27,4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, song thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng, bằng 0,02% cùng kỳ.

Chi phí hoạt động trong quý III tăng 32%, 9 tháng tăng 46%. Giải thích về chi phí hoạt động tăng, VPBank cho biết, chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên. Trước đó, Ngân hàng đã thông qua cơ cấu mô hình tổ chức mới, có nhiều thay đổi trong tuyển dụng nhân sự để xây dựng củng cố bộ máy hoạt động.

Ngoài ra, chi phí truyền thông quảng cáo tiếp thị cũng tăng lên do ngân hàng tăng cường chính sách truyền thông về sản phẩm và thương hiệu.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 3 lần lên mức 212,6 tỷ đồng trong quý III, đưa con số này tăng lên 672,5 tỷ đồng trong 9 tháng, gấp 4 cùng kỳ.
 
Tuy nhiên, tổng nợ xấu theo đó cũng tăng lên 7,3%. Trong đó, nợ nhóm 3 (dưới tiêu chuẩn) tăng 156%, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 18,2%. 
 
 
Tỷ lệ nợ xấu của VPBank giảm từ 2,72% hồi đầu năm xuống 2,27% tại thời điểm 30/9.

Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) giảm 65,5%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng của VPBank tại thời điểm 30/9 là 2,27% giảm so với mức 2,72% hồi đầu năm.

Tại thời điểm 30/9, ngân hàng có 2 công ty con, 1 Sở giao dịch và 38 chi nhánh. Số nhân viên là 6.161 nhân viên. So với con số tại ngày 31/12/2012, số nhân viên của VPBank đã tăng thêm 1.835 người (ngày 31/12/2011, VPBank có 3.548 nhân viên).
 
Mai Chi

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước