Thứ năm, 14/05/2020 - 09:36

Bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Dân trí

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có văn bản công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề nghiệp quốc gia năm 2020.

Bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 - 1

Theo văn bản số 1575/BLDTBCH-TCGDNN, ngày 30/12/2019, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có công văn số công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề nghiệp quốc gia năm 2020.

Tuy nhiên, theo đề nghị của các Tổ chức đánh giá nghề quốc gia, Bộ thông báo bổ sung và thay đổi lại lịch trình.

Cụ thể, kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia V sẽ được tổ chức từ ngày 4/5 đến ngày 24/5/2020; kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia VI sẽ được tổ chức từ ngày 6/6 đến 21/6/2020;  kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia VII sẽ được tổ chức từ ngày 6/7-27/7/2020; kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia VIII sẽ được tổ chức từ ngày 3/8-23/8/2020.

Đồng thời, Bộ cũng thông báo về kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia IX sẽ được tổ chức từ ngày 7/9-27/9; kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia X sẽ được tổ chức từ ngày 5/10-25/10; kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia XI sẽ được tổ chức từ ngày 2/11-29/11; kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia XII sẽ được tổ chức từ ngày 2/12-13/12.

Minh Anh