Thứ sáu, 13/07/2018 - 11:23

Tăng tuổi nghỉ hưu: Dự kiến 2 phương án điều chỉnh từ năm 2021

Dân trí

“Tính trung bình vào năm 2015, trong 6 người thuộc độ tuổi lao động sẽ có 1 người cao tuổi. Sau 40 năm, cứ 2 người trong độ tuổi lao động thì có 1 người cao tuổi. Do vậy, việc điều chỉnh tuổi hưu từ 2021 là tất yếu. Dự kiến có 2 phương án được trình Quốc hội vào năm 2019”.


Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói về tuổi nghỉ hưu.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói về tuổi nghỉ hưu.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết tại buổi Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội. Chương trình do Báo điện tử Đảng cộng sản VN thực hiện sáng 13/7 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, rất nhiều nước có kỳ vọng tăng tuổi nghỉ hưu, kể cả các nước xung quanh VN.

“Indonesia đang trong lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu từ 55 lên 65, Malaysia điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu bình quân từ 60 lên 65 tuổi, Hàn Quốc dự kiến điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu bình quân từ 62 lên 65 tuổi vào năm 2034…” - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, tới năm 2035, số người bước vào tuổi lao động chỉ bằng 1,2 lần số ra khỏi tuổi lao động, khoảng 1,5 triệu so với 1,26 triệu người. "Trên cơ sở đó, nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thì sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trong tương lai không xa".

Ông Doãn Mậu Diệp nói về phương án điều chỉnh tuổi hưu từ năm 2021

“Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn nhưng phải được thực hiện sớm và tiến hành khẩn trương theo lộ trình, không tạo sốc cho thị trường lao động” - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói

Căn cứ lộ trình, phương án tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được Bộ LĐ-TB&XH đưa vào nội dung của dự án sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 và được Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2019.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết dự kiến có 2 phương án được đề xuất

Phương án 1: Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi 62, mỗi năm tăng 6 tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi 60.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ đạt tuổi 60 vào năm 2030.

Phương án 2: Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi 62, mỗi năm tăng 4 tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi 60.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định, như vậy, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ đạt tuổi 60 vào năm 2035.

“Ở đây cũng cần khẳng định, việc điều chỉnh tăng tuổi nói trên là áp dụng đối với những người làm việc trong điều kiện bình thường. Đối với những người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người bị suy giảm khả năng lao động …vẫn tiếp tục được thực hiện với chính sách nghỉ hưu sớm hơn, nghỉ hưu trước tuổi so với độ tuổi quy định nêu trên” - ông Doãn Mậu Diệp cho biết.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, bài học kinh nghiệm các nước đều chỉ ra rằng, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp với các yếu tố tăng trưởng kinh tế với giải quyết bài toán về việc làm và thất nghiệp; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; trình độ kỹ thuật và công nghệ áp dụng vào sản xuất; qui mô, chất lượng và cơ cấu dân số; bình đẳng giới; cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; xu hướng già hóa dân số, tính chất, loại hình lao động và giữa các ngành nghề, lĩnh vực….

Hoàng Mạnh