Chủ nhật, 10/05/2020 - 16:08

Thái Bình: Đặt mục tiêu giải ngân xong việc hỗ trợ người dân trong tháng 5

Dân trí

Thái Bình sẽ phấn đấu trong tháng 5 sẽ hoàn thành việc giải ngân đến tất cả các nhóm đối tượng nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thái Bình: Đặt mục tiêu giải ngân xong việc hỗ trợ người dân trong tháng 5 - 1

Hiện nay, hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình đang tiến hành chi trả hỗ trợ cho người có công và thân nhân người có công.

Tính đến ngày 8/5, Thái Bình đã có 52.543 người có công và thân nhân người có công với cách mạng được UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ với tổng kinh phí trên 78,8 tỷ đồng.

Hầu hết các huyện, thành phố đang tiến hành chi trả hỗ trợ cho người có công và thân nhân người có công.

Với nhóm bảo trợ xã hội, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 52.630 đối tượng của 4 huyện (Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Đông Hưng, Thái Thụy) với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78,9 tỷ đồng. Hiện các huyện này đang rà soát dự toán và thực hiện chi trả.

Với nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 3 huyện (Kiến Xương, Đông Hưng, Thái Thụy) đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, tổng số 23.235 người với tổng kinh phí 17,4 tỷ đồng.

Đối với các nhóm đối tượng khác, các sở, ngành liên quan đã ban hành các văn bản gửi đến doanh nghiệp; các xã, phường, thị trấn để tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách, xác lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ.

Thái Bình: Đặt mục tiêu giải ngân xong việc hỗ trợ người dân trong tháng 5 - 2

Thái Bình phấn đấu trong tháng 5 sẽ giải ngân, hoàn thành gói an sinh hỗ trợ cho người dân

Tính đến ngày 7/5, có 9 doanh nghiệp đăng ký với Sở LĐTB&XH xác định điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 45 của UBND tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ như: đối tượng trùng do hưởng nhiều chế độ; khó xác định lao động tự do…

Trong cuộc họp nghe Sở LĐTB&XH báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh Thái Bình, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, tiến độ thực hiện giữa các huyện, thành phố vẫn chưa đồng đều; công tác chỉ đạo, phân công, đôn đốc thực hiện còn chậm…

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục tập trung triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thái Bình phấn đấu trước ngày 15/5 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ cho nhóm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Với nhóm hộ kinh doanh; nhóm hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và nhóm hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định những điều kiện được hưởng hỗ trợ, chốt danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 15/5.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu, cả tỉnh phấn đấu đến ngày 15/5 phải tổng hợp được danh sách của tất cả 6 nhóm đối tượng còn lại để triển khai việc hỗ trợ chi trả.

Đối với các trường hợp phát sinh trong quá trình triển khai, tỉnh yêu cầu Sở LĐTB&XH tổng hợp danh sách trình Ban Chỉ đạo của tỉnh xem xét cho chủ trương cụ thể.

Đức Văn