Từ hôm nay, mức ký quỹ của lao động EPS tại Hàn Quốc là bao nhiêu?

Dân trí

Từ ngày 15/5, NLĐ trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ 100 triệu đồng để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động.

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020 đến khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Theo đó, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ 100 triệu đồng để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng và về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Từ hôm nay, mức ký quỹ của lao động EPS tại Hàn Quốc là bao nhiêu? - 1

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi người lao động đăng ký thường trú. Thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng.

Theo Quyết định của Thủ tướng, người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để đi làm việc ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn được vay đến 100 triệu/đồng tại NHCSXH để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng tín dụng về thời hạn cho vay, việc trả nợ gốc và lãi suất tiền vay. Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.

Tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của người lao động được hoàn trả trong các trường hợp dưới đây.

Người lao động không đi làm việc tại Hàn Quốc sau đã khi thực hiện ký quỹ.

Người lao động về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng); hoặc bị trục xuất về nước mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quyết định.

Người lao động chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc.

Người lao động bị chết hoặc mất tích theo quy định pháp luật trong thời gian làm việc theo hợp đồng.

Người lao động được nhận lại tiền ký quỹ sau khi thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với Trung tâm Lao động ngoài nước.

Minh Anh