Thứ ba, 11/08/2020 - 14:47

80% lao động nông thôn có nghề nghiệp sau khi được đào tạo nghề

Dân trí

Ngày 11/8, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết đề án đào tạo nghề cho lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, 5 năm qua toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 200.000 lao động nông thôn.

Trong đó, 50.000 lao động được hỗ trợ đào tạo nghề theo đề án 1956 và 5222. Chất lượng nghề sau đào tạo được nâng lên khá rõ nét.

Có 70-80% số lao động sau đào tạo có việc làm và có thu nhập bình quân từ 4,5-5 triệu đồng/tháng. Thông qua công tác đào tạo nghề đã góp phần phát triển tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề trên địa bàn tỉnh. 

80% lao động nông thôn có nghề nghiệp sau khi được đào tạo nghề - 1

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với những biến đổi của thị trường lao động, các đơn vị, địa phương cần đào tạo nghề theo nhu cầu học nghề của lao động và yêu cầu của thị trường.

Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu việc đào tạo nghề phải gắn với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng ngành và từng địa phương.

Đồng thời, các địa phương cần lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu Quốc gia, liên doanh liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề nhằm tăng cường quy mô và chất lượng đào tạo nghề cho lĩnh vực lao động nông thôn.

80% lao động nông thôn có nghề nghiệp sau khi được đào tạo nghề - 2

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc đề án trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó cần tạo điều kiện cho người lao động nông thôn học nghề gắn với giải quyết việc làm ổn định tại chỗ. Đẩy mạnh phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, doanh nghiệp làm cơ sở vững chắc thu hút, giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo.

Nguyễn Duy