Thứ hai, 10/07/2017 - 10:44

Ban hành 3 chính sách hỗ trợ người dân gặp sự cố môi trường biển miền Trung

Dân trí

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành công văn 2687/LĐTBXH-VL hướng dẫn hỗ trợ người lao động bị thiệt hại do sự cố môi trường biển thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Các lĩnh vực hỗ trợ gồm đào tạo nghề nghiệp, việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Ngư dân chịu nhiều thiệt hại vì sự cố môi trường biển miền Trung. (Ảnh: TL)

Ngư dân chịu nhiều thiệt hại vì sự cố môi trường biển miền Trung. (Ảnh: TL)

Được biết, Công văn 2687/LĐTBXH-VL nhằm cụ thể hoá việc thực hiện khoản 9 phần E Điều 1 Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”.

Hỗ trợ đào tạo nghề

Bộ LĐ-TB&XH xây dựng chương trình hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; đào tạo theo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Về đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng. Đối tượng của chương trình là người học thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt.

Mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học. Trường hợp chi phí đào tạo lớn hơn 6 triệu đồng, người học tự chi trả phần kinh phí chênh lệch cho cơ sở đào tạo. Trường hợp chi phí đào tạo bằng hoặc thấp hơn 6 triệu đồng, người học được hỗ trợ chi phí đào tạo theo số chi thực tế.

Hỗ trợ tín dụng học sinh, sinh viên

Đối tượng là người học thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tham gia khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có nhu cầu vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên. Mức vay, lãi suất vay. Mức vay: tối đa 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Lãi suất: 0,55%/tháng. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức vay, lãi suất vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên thì áp dụng theo quy định mới.

Về hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng:

Mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.

Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Thời gian hỗ trợ: Đối với người học nhập học trong thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 31/12/2018, thì được hỗ trợ học phí từ ngày nhập học đến khi kết thúc khóa học. Đối với người học nhập học trước tháng 4/2016 thì được hỗ trợ học phí từ tháng 4/2016 đến khi kết thúc khóa học.

Hỗ trợ tạo việc làm

Về hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm:

Quyết định 2687/LĐTBXH-VL quy định: Lãi suất vay vốn bằng 50% mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Về hỗ trợ việc làm, giới thiệu việc làm. Người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, trang thông tin điện tử đăng ký tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm dịch vụ việc làm.

Căn cứ nhu cầu của người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo các hình thức sau đây: Tư vấn trực tiếp; tư vấn tập trung; các phiên giao dịch việc làm; tư vấn qua điện thoại, trang thông tin điện tử.

Về hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh nhận người lao động vào làm việc:

Hồ trợ kinh phí đào tạo

Công văn 2687/LĐTBXH-VL quy định, tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, mỗi người một lần, bao gồm: Hỗ trợ chi phí đào tạo: Mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; Hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tuyển dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển từ ngày 1/1/2017 - 31/12/2018 vào làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đảo tạo ở xa nơi cư trú từ 5km trở lên.

Hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối tượng là người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển có đủ các điều kiện sau đây: Có thị thực và ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hợp đồng cá nhân ký với chủ sử dụng lao động trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2018.

Thời hạn vay vốn

Hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển đã ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hợp đồng cá nhân với chủ sử dụng lao động trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2018.

Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí khám sức khoẻ cho người lao động; Hỗ trợ các chi phí trước khi đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động.

Mức vay, lãi suất vay. Mức vay tối đa bằng 100% các khoản chi phí người lao động phải đóng góp theo quy định đối với từng thị trường. Lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Hoàng Mạnh