Chủ nhật, 30/06/2019 - 07:44

Bộ LĐ-TB&XH: Phấn đấu đạt 450.000 người tham gia BHXH tự nguyện vào năm 2019

Dân trí

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trong năm 2019, nhằm nâng số người tham gia BHXH tự nguyện lên trên 450.000 người, tăng hơn 200.000 người so với năm 2018.

Cụ thể, kế hoạch triển khai nhằm tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 450.000 người. Số lượng trên dự kiến sẽ tăng hơn 200.000 người so với năm 2018.

Để triển khai mục tiêu trên, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ như: Tăng cường sự chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng nghề, lao động tự do...giữa cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện cần được đổi mới và đa dạng các hình thức, mở rộng về phạm vi đối tượng và phù hợp với tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền.

Ban đầu, công tác cần tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng tham gia, các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Bộ chủ trương tập huấn, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận tham gia và thụ hưởng các chế độ...

Hoàng Mạnh