Chủ nhật, 29/12/2019 - 06:24

Các chế độ BHXH được hưởng sau khi nghỉ việc

Bà Ngọc Hiền ký hợp đồng làm việc tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái nguyên từ 9/2011, hưởng 85% lương, từ tháng 9/2012 hưởng 100% lương. Tháng 5/2017 bà đỗ viên chức. Tháng 10/2019 bà Hiền định xin nghỉ việc. Vậy bà có được hưởng chế độ nào của viên chức và của BHXH không?

Các chế độ BHXH được hưởng sau khi nghỉ việc - 1

Thời gian tham gia BH thất nghiệp từ 1 tới 3 năm đầu thì hưởng 3 tháng trợ cấp
 

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Người lao động sau khi nghỉ việc được hưởng các quyền lợi như sau:

Về trợ cấp thất nghiệp

Nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bà có thể làm hồ sơ gửi tới Trung tâm giới thiệu việc làm nơi cư trú để yêu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (Điều 17, Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ).

Thời gian tham gia BH thất nghiệp từ 1 tới 3 năm đầu thì hưởng 3 tháng trợ cấp, đủ 12 tháng BH thất nghiệp tiếp theo thì tính hưởng thêm 1 tháng trợ cấp. Mỗi tháng được hưởng 60% mức bình quân đóng BH thất nghiệp của 6 tháng liền kề  trước khi nghỉ việc.

Về chế độ BHXH

Sau khi nghỉ việc bà có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để cộng dồn khi có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện đến khi hết tuổi lao động mà có 20 năm đóng BHXH trở lên thì được nhận lương hưu và thẻ BHYT.

Trường hợp sau khi nghỉ việc bà không có mong muốn tiếp tục đóng BHXH mà có có nhu cầu hưởng BHXH một lần thì sau một năm nghỉ việc bà liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần.

Về chế độ trợ cấp thôi việc

Khoản trợ cấp này do đơn vị sử dụng lao động chi trả theo quy định của Bộ luật Lao động, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH. 

Theo Chinhphu.vn