Thứ ba, 08/09/2020 - 07:44

Thanh Hoá:

Chi gần 6,4 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên

Dân trí

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và thanh niên tình nguyện hoàn thành chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 - 2019, sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3662/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018 - 2019.

Chi gần 6,4 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên - 1
Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3662/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an...

Theo đó, sẽ có hơn 840 đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách và hỗ trợ kinh phí trong 2 năm 2018 và 2019, với tổng số kinh phí hỗ trợ là gần 6,4 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được thực hiện từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và thanh niên tình nguyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, nội dung, đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Duy Tuyên