Thứ tư, 21/01/2015 - 06:31

Chốt sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc

Bà Chu Hạ Liên làm việc tại công ty TNHH Fineland Apparel Việt Nam được 10 tháng. Hàng tháng Công ty có trích tiền lương của bà để đóng các loại bảo hiểm. Tháng 3/2014, bà Liên đã nghỉ việc và muốn rút sổ BHXH, nhưng công ty không giải quyết, khất lần với lý do là công ty chưa chốt sổ BHXH.


Bà Liên hỏi, quy định của BHXH về quyền lợi của người lao động sau khi nghỉ việc, các thủ tục giải quyết sổ BHXH để có thể tiếp tục nộp vào công ty khác như thế nào? Đối với các doanh nghiệp có tình trạng chậm hay nợ tiền bảo hiểm như vậy thì các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Liên như sau:

Trường hợp của bà, khi nghỉ việc Công ty có trách nhiệm: Nộp quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, danh sách báo giảm lao động tham gia BHXH của đơn vị và sổ BHXH đến cơ quan BHXH để chốt sổ BHXH, sau đó Công ty trả lại sổ BHXH cho người lao động.

Sau khi nghỉ việc, nếu bà xin được việc làm tại đơn vị mới và tham gia BHXH thì nộp sổ BHXH cho đơn vị mới để quản lý và đơn vị mới làm thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH với cơ quan BHXH.

Nếu bà chưa xin được việc làm mới, trong thời gian nghỉ việc bà có quyền lợi được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian bà tham gia BHXH đã ghi trên sổ BHXH được bảo lưu trong thời gian nghỉ việc. Nếu bà không tiếp tục tham gia BHXH nữa thì sau một năm nghỉ việc (trừ trường hợp đã đến tuổi nghỉ hưu) nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để được hưởng chế độ trợ cấp BHXH một lần.
Theo Chinhphu.vn