Thứ năm, 25/10/2018 - 07:16

Đang chờ xử lý kỷ luật người lao động có được tham gia BHXH?

Bà Vân Hương (tỉnh Quảng Ninh) hỏi, trong thời gian chờ xử lý kỷ luật lao động người lao động có được tham gia BHXH không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng...

Tại Khoản 4, 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH; Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Như vậy, trường hợp Hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động còn hiệu lực và người lao động vẫn làm việc và được hưởng lương hàng tháng thì phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

Theo Chinhphu.vn