Thứ hai, 23/04/2018 - 06:02

Đơn vị nào trả phụ cấp kiêm nhiệm kế toán?

Bà Băng Tâm (Gia Lai) là kế toán viên ở một Sở, có quyết định phân công kiêm nhiệm kế toán một Trung tâm thuộc Sở do Trung tâm chưa có kế toán. Bà hưởng lương và đóng BHXH tại Sở, nhưng kế toán Sở không trả phụ cấp kiêm nhiệm cho bà mà yêu cầu Trung tâm trả. Bà Tâm hỏi, phụ cấp kiêm nhiệm của bà do đơn vị nào trả?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Tâm như sau:

Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 20/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định, đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp luật kế toán không nghiêm cấm.

Theo đó, Sở có thể bố trí kế toán viên kiêm nhiệm việc kế toán ở Trung tâm trực thuộc.

Điều 17 và Điều 18 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV (còn hiệu lực đến hết ngày 14/5/2018) quy định phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng là 0,2 so với mức lương cơ sở và phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán là 0,1 so với mức lương cơ sở; không thấy có quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán viên.

Trường hợp kế toán viên kiêm nhiệm chức danh kế toán đơn vị khác không phải là kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu đơn vị khác, nên không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm quy định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ (còn hiệu lực).

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ kế toán, quy mô hoạt động và tình hình ngân sách của cơ quan, Giám đốc Sở có thể vận dụng, quyết định đối với kế toán viên của Sở kiêm nhiệm việc kế toán tại đơn vị trực thuộc được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Trường hợp bà Tâm đang thuộc biên chế trả lương tại cơ quan Sở, nếu có quyết định hưởng phụ cấp thì cơ quan Sở có trách nhiệm trả phụ cấp cho bà cùng lúc với tiền lương hàng tháng.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.