Thứ tư, 07/12/2016 - 06:05

Dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng

Dân trí

Một dự thảo Nghị định về tăng lương cơ sở đang được Bộ Nội Vụ xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng từ ngày 1/7/2017. Đối tượng thụ hưởng của chính sách trên là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.


Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó quy định: “Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, tăng thêm khoảng 7% từ ngày 1 tháng 7 năm 2017”.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1.210.000 đồng/tháng, được dùng để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác. Đối tượng được áp dụng mức lương này là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tờ trình dự thảo nghị định cũng nêu rõ, mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng chỉ bằng khoảng 41% bình quân mức lương tối thiểu vùng năm 2016 (2.925.000 đồng/tháng) của khu vực doanh nghiệp và đạt 36,58% bình quân mức nhu cầu sống tối thiểu (3.308.000 đồng/tháng).

Thực tế này khiến tiền lương nói riêng và đời sống nói chung của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn khó khăn. Do vậy, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2017 là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Theo nội dung dự thảo Nghị định, đối tượng được quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Dự thảo cũng quy định đối tượng là: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; người làm việc trong tổ chức cơ yếu…

Thời điểm tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2017 với mức lương là 1.300.000 đồng/tháng.

Trong dự thảo Nghị định cũng nêu rõ mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ trong các trường hợp sau: Tính mức lương trong các bảng lương, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nội dung dự thảo, bạn đọc có thể tham khảo tại đây.

Hoàng Mạnh