Thứ năm, 03/09/2020 - 14:48

Nghệ An:

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn

Dân trí

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, chất lượng lao động đang cần được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn - 1

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề giai đoạn 2016 - 2020.

Hơn một nửa số lao động nông thôn được đào tạo nghề

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 772.863 lượt người. Trong đó, lao động nông thôn được đào tạo nghề theo các đề án là 578.709 lượt người, đạt 110% chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, Đề án 5222 về đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp - làng nghề, giai đoạn 2016 - 2020, có 223.712 lao động nông thôn được đào tạo nghề.

Số lao động nông thôn được đào tạo theo Đề án 1956 là 26.345 người. Với kết quả này, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh Nghệ An tăng từ 48% (năm 2015) lên 55% (năm 2020).

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn - 2
Do đặc thù năng lực và đào tạo, lao động nông thôn ở Nghệ An chọn ngành may chiếm số lượng lớn.

Các ngành nghề chủ yếu gồm may mặc, mây tre đan, dệt thổ cẩm, mộc mỹ nghệ, trồng nấm, chế biến hải sản, thêu ren.... với hình thức đào tạo được tổ chức linh hoạt như đào tạo chính quy; đào tạo tại các cơ sở dạy nghề; đào tạo lưu động tại các xã, thôn, bản.

Trong đó, hình thức đào tạo ngắn hạn (sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng) chiếm ưu thế với hơn 80% lao động tham gia học nghề; lao động trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm chưa đến 20% trên tổng số tuyển sinh đào tạo.

Kết quả sau đào tạo cho thấy, 390.279 người tìm được việc làm vào có thu nhập ổn định. Cụ thể có 62.755 người làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh; 130.318 làm việc trong các doanh nghiệp ngoài tỉnh; 55.529 người làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 141.277 người tự tạo việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn.

“Có khoảng 70-80% số lao động sau đào tạo có việc làm và có thu nhập bình quân từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng”, báo cáo của ngành LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn - 3
Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được sản xuất theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với những biến đổi nhanh của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nghề nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nghệ An đã có những kế hoạch cụ thể trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thời gian tới.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách và đào tạo nghề, dạy nghề, tỉnh Nghệ An hướng từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu của lao động và yêu cầu của thị trường. Gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH của từng vùng, từng địa phương.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao các Sở, ban ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề phát triển tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề. Qua đó, tạo điều kiện cho người lao động nông thôn học nghề, gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập.

Đồng thời quan tâm lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình, huy động các nguồn lực của địa phương, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và của chính người lao động, người học nghề để tăng cường quy mô và chất lượng đào tạo nghề.

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn - 4
Nông dân Nghệ An trồng dưa trong nhà màng.

“Bên cạnh đào tạo nghề, phải đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX, thu hút doanh nghiệp để làm đầu mối cung ứng dịch vụ, vật tư nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, làm cơ sở vững chắc, thu hút, giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo, tạo thu nhập ổn định, bền vững”, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có hiệu quả cao hơn, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới sẽ được tỉnh Nghệ An đẩy mạnh với quy mô lớn hơn, lựa chọn ngành nghề phù hợp hơn. Song song với đào tạo tập trung, hướng đào tạo theo hình thức truyền nghề tại chỗ bằng thợ giỏi và nghệ nhân sẽ được Nghệ An triển khai và nhân rộng.

Hoàng Lam