Thứ hai, 30/06/2014 - 17:57

Giới thiệu việc làm cho người lao động phải ký quỹ 300 triệu đồng

Doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ việc làm (tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động) phải nộp tiền ký quỹ là 300 triệu đồng tại ngân hàng mới được cấp phép hoạt động.

Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của DN. Ngoài ra, địa điểm đặt trụ sở của DN cũng phải ổn định và có thời hạn từ ba năm trở lên nếu là nhà thuê.

Đây là nội dung mới quy định tại Nghị định 52 của Chính phủ vừa ban hành quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của DN hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7. Ngoài ra, trong thời hạn 30 ngày từ ngày được cấp giấy phép, DN phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, tên giám đốc, số điện thoại liên lạc và trước 15 ngày, DN phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước biết trước về ngày hoạt động của DN.

Theo Đ.LIÊN/Báo Pháp luật TP.HCM