Thứ năm, 04/01/2018 - 13:15

Hà Nội: Doanh nghiệp FDI trả lương cao nhất đạt 108 triệu đồng

Dân trí

Sở LĐ-TB&XH vừa công bố kết quả khảo sát mức lương doanh nghiệp trả cho người lao động trong năm 2017. Theo đó, khối doanh nghiệp FDI dẫn đầu với mức lương tháng cao nhất trả cho người lao động đạt 108 triệu đồng.


Mức thưởng Tết 2018 cao nhất ở Hà Nội là 325 triệu đồng.

Mức thưởng Tết 2018 cao nhất ở Hà Nội là 325 triệu đồng.

Cụ thể, tiền lương bình quân năm 2017 trong nhóm doanh nghiệp FDI đạt 5.360.000 đồng/người/tháng, tăng khoảng 11,5% so với năm trước. Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 108.000.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.020.000 đồng/người/tháng.

Xếp vị trí thứ 2 về mức lương cao trả cho người lao động là nhóm doanh nghiệp dân doanh. Tiền lương bình quân năm 2017 của các doanh nghiệp là 4.960.000 đồng/người/tháng. Con số này tăng 8,8 % so thống kê của năm 2016. Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 50.000.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.050.000 đồng/người/tháng.

Đứng vị trí thứ 3 là nhóm Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Tiền lương bình quân năm 2017 của các doanh nghiệp là 5.050.000 đồng/người/tháng, tăng 3,5% so với năm trước. Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 38.000.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.100.000 đồng/người/tháng.

Cuối cùng là nhóm Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo báo cáo của loại hình doanh nghiệp này thì tiền lương bình quân năm 2017 là 4.900.000 đồng/người/tháng, tăng 6,5% so với năm trước. Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 33.900.000đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.050.000 đồng/người/tháng.

Được biết kết quả khảo sát trên thực hiện tại 4.288 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đánh giá, nhiều doanh nghiệp đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7% đến 9% so với năm 2016. Về mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết dương lịch 2018 cho người lao động.

Đối với thưởng Tết âm lịch 2018, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%.

Hoàng Mạnh