Hà Tĩnh: Khoảng 43.500 lao động tự do bị mất việc làm vì Covid-19

Dân trí

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có khoảng 43.500 lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) bị mất việc thuộc đối tượng xem xét từ chính sách hỗ trợ của Gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Chi trả hơn 192 tỷ đồng 

Sau khi Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ được ban hành, ngày 27/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ là hơn 173.604 đối tượng, trong đó 38.039 đối tượng là người có công với cách mạng; 53.454 đối tượng bảo trợ xã hội; 24.126 nhân khẩu thuộc hộ nghèo và 57.985 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo. Tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ 03 nhóm đối tượng này là 198,8 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Khoảng 43.500 lao động tự do bị mất việc làm vì Covid-19 - 1

Cán bộ phường đến nhà để trao tận tay tiền hỗ trợ gói an sinh 62.000 tỷ cho người dân bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. (Ảnh: Văn Dũng)

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 03/6/2020, 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện chi trả cho 167.335 đối tượng (chiếm 96,39% tổng số đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách), tổng kinh phí chi trả 192,46 tỷ đồng, chiếm 96,8% tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ).

Khoảng 43.500 lao động tự do bị ảnh hưởng

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết đang triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, đến nay, toàn tỉnh đã có 197 đơn vị nộp hồ sơ đề nghị Ngành LĐ-TB&XH xác nhận và đã có 96 đơn vị được Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng đối với 2.752 lao động.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm ngừng hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tính đến ngày 30/4/2020, toàn tỉnh đã có 617 doanh nghiệp báo cáo có 453 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và 8.329 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Tuy vậy, UBND Hà Tĩnh cho biết, qua thẩm định hồ sơ ban đầu tại các huyện, thành phố, thị xã thì chưa có người lao động nào đủ điều kiện để doanh nghiệp đề nghị hưởng chính sách.

Nguyên nhân là doanh nghiệp có phát sinh doanh thu trong Quý I/2020 hoặc vẫn còn số dư tiền mặt trong tài khoản tính đến ngày 31/3/2020 (bao gồm cả nguồn tài chính hợp pháp khác).

Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm bị tạm ngừng kinh doanh, theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 15.110 hộ kinh doanh thuộc đối tượng xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 250 lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đến nay, mới có 15 lao động đăng ký nhưng hồ sơ chưa đảm bảo đúng quy định nên các địa phương chưa tiếp nhận.

Báo cáo từ UBND Hà Tĩnh cũng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết chính sách trợ cấp thất nghiệp đối với 2.343 lao động, với tổng số tiền hỗ trợ là 33.000 triệu đồng; hỗ trợ học nghề, chuyển đổi việc làm cho 49 lao động thất nghiệp.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) bị mất việc làm, theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố, thị xã, toàn tỉnh có khoảng 43.500 lao động thuộc đối tượng xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Anh