Thứ năm, 30/01/2020 - 08:19

Hoàn trả tiền BHYT tự nguyện cho thời gian đóng trùng

Bà Ngọc Hân (tỉnh Thừa Thiên Huế) đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 14/6/2018. Tháng 9/2018, bà đi làm được công ty đóng BHYT nên bị cắt BHYT theo hộ gia đình. Bà Hân hỏi, bà có được nhận lại tiền BHYT theo hộ gia đình không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi thì bà đã tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 14/6/2018, không nói rõ là giá trị sử dụng thẻ BHYT theo hộ gia đình từ ngày 14/6/2018 đến thời điểm nào.

Đến tháng 9/2018, bà tham gia BHYT qua Công ty bà làm việc, do đó trường hợp của bà được hoàn trả tiền đóng BHYT theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 20 và Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 20 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn bà tham gia BHYT theo hộ gia đình để được hướng dẫn, giải quyết hoàn trả tiền đóng theo đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn