Thứ bảy, 02/05/2020 - 06:02

Hưởng trợ cấp thất nghiệp, phải nộp hồ sơ đúng thời hạn

Bà Nguyễn Xuân đóng BHXH từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2020 tại công ty may mặc, chấm dứt HĐLĐ ngày 20/1/2020. Bà Xuân đang mang thai, thời gian sinh vào tháng 6/2020. Vậy, bà Xuân có được hưởng chế độ thai sản và đồng thời trợ cấp thất nghiệp không?

 

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Chế độ thai sản Khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Bà Xuân tham gia BHXH từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2020, như vậy bà đã tham gia 8 tháng BHXH (từ tháng 6/2019 đến tháng 1/2020) trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020) do đó bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp
Tại Điều 49 Luật Việc làm về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định: Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo Hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Việc làm (cụ thể trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc).

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.
Tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bà tham gia BHXH, BHTN từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2020 là 2 năm 9 tháng, bà chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 20/1/2020, đối chiếu quy định nêu trên thì thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà là hết ngày 20/4/2020. Trường hợp bà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bà cần phải nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định.

Theo Chinhphu.vn