Thứ bảy, 24/01/2015 - 06:22

Khi chuyển công tác phải làm thủ tục chốt sổ BHXH

Bà Nguyễn Thị Vân Anh làm việc tại Công ty A từ tháng 7/2008, đến tháng 5/2009 tham gia BHXH. Do kinh doanh thua lỗ, tháng 7/2013 Công ty tạm dừng kinh doanh, nhưng vẫn đóng BHXH cho nhân viên từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2014.


Tháng 9/2014, bà Vân Anh chuyển sang Công ty B, nhưng không làm thủ tục chốt sổ BHXH Công ty A để chuyển sang Công ty B đóng. Công ty A đang trong tình trạng tạm dừng kinh doanh. Bà Vân Anh hỏi, bà có thể làm thủ tục chốt sổ BHXH đến hết tháng 8/2014 không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp của bà, khi chuyển công tác thì phải làm thủ tục chốt sổ BHXH tại Công ty A để nộp cho Công ty B làm thủ tục đăng ký với cơ quan BHXH tiếp tục tham gia và đóng BHXH.

Hồ sơ và thủ tục chốt sổ BHXH: Theo quy định tại Điều 19 (báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc), Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Thành phần hồ sơ gồm có:

Đơn vị sử dụng lao động: 2 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

Người lao động: Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn; Sổ BHXH; Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

Theo Chinhphu.vn