Thứ năm, 07/06/2018 - 07:44

Không trả sổ BHXH là trái với quy định của pháp luật

Tôi làm ở Công ty TNHH MAY MẶC BA SAO, nay tôi đã nghỉ được hơn 2 tháng nhưng bên Công ty vẫn chưa chịu trả sổ BHXH cho tôi. Vậy tôi phải làm thế nào,nếu quá 3 tháng thì tôi sẽ không được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp?

BHXH TP Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định: Người lao động được cấp và quản lý sổ BHXH.

Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 47 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ: Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Theo quy định trên thì việc ông/bà đã chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động không trả sổ BHXH cho ông/bà là trái với quy định của pháp luật.

Ông/bà cần liên hệ với người sử dụng lao động (SDLĐ) để yêu cầu người SDLĐ trả sổ BHXH cho ông/bà theo quy định. Trường hợp người SDLĐ không trả sổ BHXH, ông/bà có quyền làm đơn khiếu nại yêu cầu người SDLĐ giải quyết. Nếu người SDLĐ vẫn không giải quyết thì ông/bà gửi đơn đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động quận, huyện hoặc Liên đoàn lao động thành phố để được can thiệp giải quyết.

Ngoài ra, ông/bà cũng có thể trực tiếp khởi kiện ra Tòa án quận/huyện nơi người SDLĐ đặt trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn