Thứ ba, 01/05/2018 - 09:31

Làm việc ở nước ngoài, trường hợp nào phải truy đóng BHXH?

Ông Ngô Hoàng (Đà Nẵng) đóng BHXH được 4 năm, sau đó chấm dứt công việc để đi nước ngoài. Sau 5 năm ở nước ngoài, nay ông muốn về Việt Nam làm việc. Ông hỏi, ông có đóng BHXH cho thời gian làm việc ở nước ngoài không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định: Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với các hợp đồng sau:

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

- Hợp đồng cá nhân.

Căn cứ quy định trên, nếu thời gian ông đi làm việc ở nước ngoài mà ông thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định nhưng chưa đóng BHXH thì nay ông thực hiện truy đóng theo quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 38 và Tiết b, Điểm 1.2, Khoản1, Điều 31 của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Cụ thể:

Truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động chưa đóng: Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

Người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng đóng thông qua đơn vị, kể cả người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy đóng sau khi về nước: Nộp tiền cho cơ quan BHXH hoặc đơn vị nơi nhận hồ sơ truy nộp.

Trường hợp ông đi làm việc ở nước ngoài nhưng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, Khoản 2, Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP nêu trên, thì ông không phải truy đóng BHXH đối với thời gian đi làm việc ở nước ngoài.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi ông cư trú để được xem xét, tư vấn và giải quyết cụ thể.

Theo Chinhphu.vn