Thứ sáu, 10/06/2016 - 18:05

Malaysia phê chuẩn công ước về mức lương tối thiểu

Từ 1/7 tới đây, Malaysia sẽ chính thức nâng mức lương tối thiểu lên khoảng 10% trên cả nước. Quyết định này thể theo công ước số 131 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Malaysia phê chuẩn công ước về mức lương tối thiểu

Như vậy lương tối thiểu của Malaysia sẽ vào khoàng 223 USD/người kể từ tháng sau. Malaysia sẽ là quốc gia ASEAN đầu tiên thực hiện công ước trên.

Quốc gia này cũng là một thành viên của tổ chức Lao động quốc tế ILO, và đặt mục tiêu trở thành đất nước có thu nhập cao trong vòng 5 năm tới.

Theo VTV.VN