Thứ hai, 24/06/2019 - 07:01

Mức phụ cấp ưu đãi nghề với bác sĩ bệnh viện tâm thần

Tôi là bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Năm 2019, tôi được phân công nhiệm vụ khám kiểm tra lại bệnh nhân tâm thần và động kinh đang uống thuốc duy trì tại các xã trong tỉnh. Xin hỏi, phụ cấp ưu đãi nghề đối với công việc trên được tính như thế nào? Người hỏi Nguyễn Long Thăng - Yên Bái

Sở Y tế tỉnh Yên Bái trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập:

1. Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau đây:

a) Xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần;

b) Giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý.

Như vậy nếu ông Nguyễn Long Thăng là bác sĩ hiện công tác tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái thường xuyên, trực tiếp làm công việc khám kiểm tra lại bệnh nhân tâm thần và động kinh đang uống thuốc duy trì tại các xã trong tỉnh thì được hưởng mức phụ cấp 70% theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Theo Chinhphu.vn