Thứ hai, 11/05/2015 - 09:05

Người lao động có quyền từ chối tham gia BHYT?

Công ty của bà Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) mua 2 gói BHYT cho nhân viên là BHYT của Nhà nước và BHYT tư nhân. Với gói BHYT tư nhân, nhân viên công ty được cung cấp dịch vụ tốt hơn, khám, chữa bệnh với phương tiện hiện đại và nhanh chóng hơn, do vậy hầu hết nhân viên đều không sử dụng gói BHYT của Nhà nước.

Bà Hằng hỏi, trong trường hợp này công ty và nhân viên của công ty có quyền từ chối mua BHYT của Nhà nước không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời bà Hằng như sau:

Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 đã quy định: “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”.

Như vậy, BHYT theo Luật này là BHYT xã hội, là một trong các chính sách an sinh xã hội mà mọi công dân Việt Nam đều phải tham gia.

Việc công ty của bà Hằng tham gia BHYT (theo cách gọi của bà là BHYT Nhà nước) là trách nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật. Các hình thức BHYT mang tính thương mại, bảo hiểm hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm trong bảo hiểm con người khác mà công ty bà đang mua cho người lao động (BHYT tư nhân) không thay thế cho việc tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.
Theo Chinhphu.vn