Thứ sáu, 05/01/2018 - 08:49

Ninh Bình: Thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất cao nhất 80 triệu đồng

Dân trí

Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình vừa có báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, tiền thưởng Tết dương lịch 2018 cao nhất tại các doanh nghiệp là 35 triệu đồng/người, Tết Nguyên đán Mậu Tuất là 80 triệu đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh hiện có 2.661 doanh nghiệp hoạt động với tổng số lao động 176.000 người, trong đó: 17 doanh nghiệp Nhà nước, 19 doanh nghiệp có cổ phần, vốn Nhà nước, 50 doanh nghiệp FDI; 2.575 doanh nghiệp dân doanh.

Qua khảo sát cũng như báo cáo của các doanh nghiệp, không có doanh nghiệp nào nợ lương và trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Tiền lương cao nhất tại các doanh nghiệp cao nhất tại Ninh Bình năm 2017 là 250 triệu đồng.
Tiền lương cao nhất tại các doanh nghiệp cao nhất tại Ninh Bình năm 2017 là 250 triệu đồng.

Về tình hình tiền lương năm 2017, tỉnh Ninh Bình có 107 doanh nghiệp báo cáo (trong khu công nghiệp 46 doanh nghiệp; ngoài khu công nghiệp 61 doanh nghiệp). Tiền lương bình quân trên địa bàn tỉnh là 5.493.000 đồng/người/tháng. Tiền lương cao nhất tại các doanh nghiệp: Trong khu công nghiệp là 250.000.000 đồng/người/tháng thuộc về người lao động trong doanh nghiệp dân doanh; Ngoài khu công nghiệp là 61.226.000 đồng/người/tháng thuộc về người lao động trong doanh nghiệp FDI.

Tiền lương thấp nhất tại các doanh nghiệp: Trong khu công nghiệp là 2.900.000 đồng/người/tháng thuộc về người lao động trong doanh nghiệp FDI; ngoài khu công nghiệp là 2.761.000 đồng/người/tháng thuộc về người lao động trong công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Về tiền thưởng Tết dương lịch năm 2018, cả tỉnh có tổng số 83/107 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng (trong khu công nghiệp 34 doanh nghiệp, ngoài khu công nghiệp 49 doanh nghiệp). Tiền thưởng cao nhất tại các doanh nghiệp: trong khu công nghiệp là 10.000.000 đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối Nhà nước. Ngoài khu công nghiệp là 35.000.000 đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước.

Tiền thưởng thấp nhất tại các doanh nghiệp dịp Tết dương lịch: Trong khu công nghiệp là 30.000 đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp FDI; ngoài khu công nghiệp là 30.000 đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp FDI.

Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất tại Ninh Bình là 80 triệu đồng/người.
Tiền thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất tại Ninh Bình là 80 triệu đồng/người.

Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tổng số doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 100 doanh nghiệp /107 doanh nghiệp (trong khu công nghiệp 42 doanh nghiệp và 48 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp).

Tiền thưởng cao nhất tại các doanh nghiệp, trong khu công nghiệp là 74.000.000 đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp dân doanh; ngoài khu công nghiệp là 80.000.000 đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp dân doanh.

Tiền thưởng thấp nhất tại các doanh nghiệp, trong khu công nghiệp là 100.000 đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp FDI; ngoài khu công nghiệp là 100.000 đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp FDI.

Thái Bá