Thứ ba, 31/07/2018 - 17:51

Phát triển đối tượng BHXH trong khu vực không có quan hệ lao động

Dân trí

“Tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH và quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, các tỉnh thành cần thống kê đầy đủ các HTX, liên hiệp HTX, doanh nghiệp của HTX, liên hiệp HTX và lao động làm việc trong HTX phải tham gia…”

Đây là một phần nội dung Công văn 2704/BHXH - CSXH vừa được Bảo hiểm xã hội VN gửi tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, cả nước có hơn 50 triệu người thuộc độ tuổi lao động, trong đó chỉ có gần 15 triệu người tham gia chính sách BHXH và phần lớn thuộc nhóm có quan hệ lao động.

Như vậy, hơn 35 triệu lao động còn lại đang chưa có điều kiện tham gia BHXH. Chủ yếu thuộc khu vực không có quan hệ lao động như nông thôn, lao động thời vụ…

Phát triển đối tượng BHXH trong khu vực không có quan hệ lao động - 1

Do đó, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH trong khu vực không có quan hệ lao động là giải pháp đang được Bảo hiểm xã hội VN đẩy nhanh.

Theo công văn 2704/BHXH - CSXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với cán bộ, thành viên hợp tác xã (HTX), người lao động làm việc trong các HTX theo quy định của pháp luật lao động, người quản lý điều hành HTX có hưởng tiền lương và không hưởng tiền lương (sau đây gọi chung là người lao động làm việc trong HTX).

Trong đó, tập trung vào các giải pháp để người lao động được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tăng diện bao phủ BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, trình tự, thủ tục tham gia và thụ hưởng chế độ để người lao động làm việc trong HTX thấy rõ lợi ích, trách nhiệm của việc tham gia và quyền được hưởng chính BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng tuyên truyền những quy định mới về BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018;

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội VN đề nghị các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 384/BHXH- CSXH ngày 31/01/2018.

Hướng dẫn HTX trong việc lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hưởng các chế độ BHXH, BHYT và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác quyền lợi, đúng thời hạn.

Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo BHXH thành phố, quận, huyện, thị xã trực thuộc triển khai đồng bộ việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, thành viên HTX, người lao động làm việc trong HTX theo quy định của pháp luật và các nội dung hướng dẫn nêu trên.

BHXH Việt Nam yêu cầu, hàng năm, trước ngày 1/12 báo cáo kết quả, đánh giá tình hình triển khai thực hiện, đề xuất, kiến nghị của BHXH tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm việc trong HTX gửi về BHXH Việt Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Mạnh