Thứ sáu, 19/08/2016 - 07:27

Quá tuổi lao động có được đóng BHXH?

Từ ngày 1/1/2016 Luật BHXH quy định đóng BHXH cho cán bộ không chuyên trách cấp xã. Tuy nhiên với trường hợp cán bộ đã quá tuổi lao động (61 tuổi) thì giải quyết thế nào? Tính tuổi về hưu như thế nào? Trường hợp cán bộ đang hưởng lương hưu từ BHXH thì có đóng BHXH nữa không? Trịnh Ngọc Thúy - Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Quá tuổi lao động có được đóng BHXH? - 1

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014; Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7/1/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ mà vẫn đang làm việc, được hưởng sinh hoạt phí thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người đang hưởng lương hưu thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Chinhphu.vn