Thứ sáu, 15/09/2017 - 06:32

Quân nhân chuyển ngành được giữ nguyên lương trong 18 tháng

Chồng bà Nguyễn Kim Soạn (TP. HCM) nhận quyết định chuyển ngành của QK9 năm 1989, phuc vụ trong quân đội 10 năm 9 tháng, cấp bậc đại úy nhưng chưa được giải quyết chế độ. Bà Soạn hỏi, nay chồng bà còn được giải quyết chế độ không? Trên giấy ghi lương chính cộng khoản phụ là 53.852,80 đồng/tháng nay nếu được thì sẽ lĩnh bao nhiêu, ở đâu?

(Chinhphu.vn) - Chồng bà Nguyễn Kim Soạn (TP. HCM) nhận quyết định chuyển ngành của QK9 năm 1989, phuc vụ trong quân đội 10 năm 9 tháng, cấp bậc đại úy nhưng chưa được giải quyết chế độ. Bà Soạn hỏi, nay chồng bà còn được giải quyết chế độ không? Trên giấy ghi lương chính cộng khoản phụ là 53.852,80 đồng/tháng nay nếu được thì sẽ lĩnh bao nhiêu, ở đâu?

Về vấn đề này, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 178/CP ngày 20/7/1974 của Hội đồng Chính phủ về việc sửa đổi chính sách đối với quân nhân chuyển ngành và phục viên; Thông tư số 05/LĐ-TT ngày 1/6/1979 của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành Quyết định nêu trên thì quân nhân chuyển ngành được giữ nguyên lương hoặc sinh hoạt phí (kể cả các khoản phụ cấp khác nếu có) như khi còn ở Quân đội trong thời gian 18 tháng đầu, kể từ ngày chuyển sang cơ quan, xí nghiệp nhà nước.

Do vậy, trong Phiếu lập sổ trợ cấp chuyển ngành được ghi cụ thể mức tiền lương và các khoản phụ cấp của quân nhân trước khi chuyển ngành để làm cơ sở cho cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận quân nhân chuyển ngành cấp lương hoặc sinh hoạt phí trong 18 tháng đầu sau khi chuyển ngành theo quy định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn