Thứ năm, 15/08/2019 - 10:58

Quảng Bình: Số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 1,64 lần so với năm 2018

Dân trí

“Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã phát triển được 3.809 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, gấp 1,64 lần so với tổng số đối tượng phát triển được trong cả năm 2018, qua đó đã sớm vượt kế hoạch được giao năm 2019” - ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết.

Quảng Bình: Số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 1,64 lần so với năm 2018 - 1

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 11.398 người tham gia BH XH tự nguyện, đạt 108,5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Lý giải điều này, ông Phạm Thanh Tùng cho rằng, đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là việc tập trung đẩy mạnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp.

Trong 7 tháng đầu năm, qua tổ chức 106 hội nghị đã vận động được 3.764 người tham gia BHXH tự nguyện, bình quân cứ 1 hội nghị vận động được 35,5 người tham gia.

Về công tác triển khai chính sách BHYT, tới nay, số người tham gia BHYT tại Quảng Bình đạt 788.048 người, giảm 46.124 người so với tháng 12/2018, đạt 93,9% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao và đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 88,01%.

Ông Phạm Thanh Tùng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảnh Bình

Tổng số nợ đến hết tháng 7/2019 (sau khi trừ khoanh nợ vinashin) là 197.826 triệu đồng, chiếm 10,95% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 0,85% so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác cấp sổ thẻ, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng theo đúng quy định, cụ thể: Cấp sổ BHXH 8.798 sổ, cấp tờ rời sổ BHXH 141.681 tờ rời, cấp thẻ BHYT 143.154 thẻ.

“Có 100% người tham gia BHXH được bàn giao sổ BHXH, và 100% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được cấp mã số BHXH duy nhất để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Hoàn thành 100% việc rà soát, cập nhật thông tin xác minh của đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo đúng tiến độ của Kế hoạch số 1950/KH-BHXH ngày 07/06/2019 của BHXH Việt Nam” - ông Phạm Thanh Tùng cho biết.

Trong 7 tháng đầu năm thu được 988.766 triệu đồng, đạt 54,7% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, vượt 1,42% so với tiến độ thu đến hết tháng 7/2019 theo quy định của BHXH Việt Nam. 

Cũng theo lãnh đạo BHXH tỉnh, số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm 1.093 người so với tháng 12/2018

“Nguyên nhân bởi các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp giảm lao động do thực hiện tin giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, thực hiện sát nhập, tinh giản bộ máy và các trường học tạm dừng hợp đồng lao động đối với các giáo viên không thuộc biên chế trong dịp nghĩ hè với số lao động giảm 756 người” - ông Phạm Thanh Tùng cho biết.

Trong khi đó việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các đơn vị ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp cắt giảm lao động vì thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu, và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trong 7 tháng đầu năm khai thác được 167 doanh nghiệp ngoài nhà nước nhưng chỉ tăng được 461 lao động, bình quân cứ 1 doanh nghiệp chỉ phát triển thêm được 2,7 lao động. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm giảm 178 lao động do có 3 doanh nghiệp chuyển đi đóng BHXH ở tỉnh khác. 

Số đối tượng tham gia BHYT giảm 46.124 người so với tháng 12/2018. Nguyên nhân chủ yếu là do một số lượng lớn người năm 2018 được đóng 100% kinh phí tham gia BHYT, nhưng từ năm 2019 không được đóng 100% kinh phí tham gia BHYT.

Nhóm đối tượng trên gồm: Người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định 705/QĐ-TTg, một số xã không thuộc vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển từ năm 2019, đặc biệt là từ tháng 6/2019 có 46.205 người có thẻ BHYT được cấp từ nguồn đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển đã hết giá trị sử dụng nhưng chưa đăng ký tham gia BHYT.

Trong 7 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Quảng Bình đa thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 544.035 lượt người, tăng 10.889 lượt người so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khám chữa bệnh ngoại trú 460.307 lượt người, tăng 12.802 lượt người so với cùng kỳ năm trước; khám chữa bệnh nội trú 83.728 lượt người, giảm 1.913 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Tần suất đi khám chữa bệnh 0,6657 lượt/thẻ, trong đó ngoại trú 0,5627 lượt/thẻ, nội trú 0,1030 lượt/thẻ. Tỷ lệ liên thông dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT đạt 100%, trong đó dữ liệu gửi kịp thời trong ngày đạt 95,7%.

Hoàng Mạnh