Thứ năm, 05/01/2017 - 16:22

Quảng Nam: Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu cao nhất đạt 40 triệu đồng

Dân trí

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam vừa tổng hợp tình hình lương năm 2016 và thưởng Tết Nguyên đán 2017 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2016, mức tiền lương cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với 70 triệu đồng/người/tháng; tiếp đến là doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước 41,7 triệu đồng; loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ mức 31 triệu đồng; doanh nghiệp FDI mức 15,9 triệu đồng.


Theo Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, năm 2016 không có tình trạng doanh nghiệp nợ lương người lao động

Theo Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, năm 2016 không có tình trạng doanh nghiệp nợ lương người lao động

Tiền lương bình quân cao nhất thuộc về các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với 8,5 triệu đồng/người /tháng; tiếp đến là loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp nhà nước với 7,2 triệu đồng; doanh nghiệp dân doanh 5,8 triệu đồng và cuối cùng là doanh nghiệp FDI với 4,1 triệu đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu, có 33/40 doanh nghiệp công bố thưởng tết cho hơn 14.000 lao động. Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm vốn điều lệ với mức thưởng 7,1 triệu đồng/người.

Tiếp theo là các doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 5,7 triệu đồng/người và doanh nghiệp cổ phần, vốn góp nhà nước với mức thưởng 4,6 triệu đồng/người. Cuối cùng là doanh nghiệp FDI với mức thưởng bình quân hơn 3,6 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức là 40 triệu đồng/người. Tiếp đến là doanh nghiệp FDI với mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng/người, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ mức thưởng 21 triệu đồng/người và doanh nghiệp cổ phần, góp vốn nhà nước ới mức thưởng cao nhất 15,5 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất là doanh nghiệp FDI có mức thưởng 500.000 đồng/người, tiếp đến là doanh nghiệp cổ phần, vốn góp nhà nước với mức thưởng thấp nhất là 1,5 triệu đồng. Doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng thấp nhất 2 triệu đồng và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm cổ phần 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất 4 triệu đồng.

Trong dịp tết dương lịch vừa qua, mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước với 15,5 triệu đồng/người, tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng 5 triệu đồng/người; Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất bằng nhau là 2 triệu đồng/người.

Ngoài ra, mức thưởng thấp nhất trong dịp tết dương lịch với doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người; doanh nghiệp cổ phần, vốn góp Nhà nước với mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng/người. Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm vốn có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Cũng theo báo cáo, trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh chưa có tình trạng doanh nghiệp nợ lương người lao động.

Công Bính