Thứ sáu, 02/09/2016 - 08:19

Quyền lợi BHYT với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn

Ông Vũ Văn Hạnh (Yên Bái) là giáo viên, hiện trú tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Hạnh mắc bệnh suy thận, đang phải chạy thận nhân tạo, BHYT chi trả 80%. Ông hỏi, trường hợp của ông có thể chuyển sang đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 22 Luật BHYT quy định, một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo đó, ông Hạnh vừa là giáo viên lại là người đang sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên ông sẽ tham gia BHYT tại nhóm người lao động và có mức hưởng của nhóm người đang sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (mức hưởng 100% chi phí khi đi khám, chữa bệnh đúng quy định).

Đề nghị ông Hạnh tới cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được hướng dẫn đổi mã quyền lợi hưởng trên thẻ BHYT.

Theo Chinhphu.vn