Thứ ba, 21/05/2019 - 14:26

Sóc Trăng: 100% lao động thất nghiệp được tư vấn việc làm

Dân trí

Thống kê của Trung tâm DVVL Sóc Trăng, tới thời điểm này, 100% người lao động đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều được tư vấn việc làm. Qua việc tiếp xúc, cơ sở tâm tư và nhu cầu của lao động, Trung tâm đã hỗ trợ kịp thời để lao động nhằm giúp sớm quay lại thị trường lao động.

Theo Ban lãnh đạo TT DVVL tỉnh Sóc Trăng, trong tháng 5/2019, bình quân mỗi ngày Trung tâm đón tiếp bình quân khoảng 150 - 200 NLĐ. Trong đó, NLĐ có nhu cầu về việc làm khoảng 50 %.

“Định kỳ hàng tháng, Trung tâm đều tổ chức phiên giao dịch việc làm tại sàn giao dịch việc làm, tổ chức tọa đàm tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề định kỳ hàng tháng. Qua đó, NLĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp hiểu biết đầy đủ về chính sách BHTN, thông tin về nơi làm việc mới; chủ động có cơ hội cao tìm việc làm và sớm quay lại thị trường lao động” - Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Sóc Trăng: 100% lao động thất nghiệp được tư vấn việc làm - 1

Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Phòng chuyên môn đề ra những giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện.

Đồng thời, Trung tâm đã thực hiện việc phân nhóm ngành nghề NLĐ đã từng làm, ngành nghề NLĐ đã được đào tạo để có hướng tư vấn việc làm phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cho NLĐ.

Duy trì tổ chức tọa đàm về tư vấn việc làm cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp định kỳ hàng tháng dành cho cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạo điều kiện cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp gỡ trực tiếp với các nhà tuyển dụng. Qua đó, kịp thời cung cấp các thông tin thị trường lao động về nhu cầu tuyển lao động, tăng khả năng tìm kiếm việc làm của NLĐ trong thời gian thất nghiệp.

Lê Tân