Thứ ba, 02/01/2018 - 08:02

Tham gia BHXH tự nguyện có quyền lựa chọn mức đóng trần

Xin đề nghị BHXH giải đáp thắc mắc sau: Trường hợp đối tượng đang đóng BHXH với mức lương nhỏ hơn mức trần hiện nay (26 triệu đồng) thì đối tượng này có cách nào để được đóng BHXH với mức trần được không? Đối tượng đang hưởng lương hưu mà có quá trình đóng BHXH không theo hệ số lương nhà nước mà do người sử dụng lao động quyết định thì mỗi năm lương hưu của đối tượng này thay đổi như thế nào và cách tính ra sao?

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

- Tham gia đóng BHXH tự nguyện có quyền lựa chọn mức đóng trần như ông Nam đã nêu, liên hệ BHXH nơi ông đang đóng BHXH tự nguyện để được hướng dẫn thay đổi mức đóng. - Đối tượng đang hưởng lương hưu thì sẽ được Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định, không phân biệt lương hệ số theo thang bảng lương Nhà nước và lương do người sử dụng lao động quyết định.

Theo Chinhphu.vn