Thứ năm, 27/08/2015 - 15:56

Thông tin trên sổ BHXH bị sai sót có cần sửa chữa?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (TP. Hà Nội) có sổ BHXH bị sai thông tin hộ khẩu. Bà Hằng có mang sổ lên BHXH quận Tây Hồ thì được trả lời là thông tin này không ảnh hưởng và không sửa đổi được.

Bà Hằng hỏi có cần phải đính chính sổ BHXH không, nếu không thì sau này làm thủ tục nhận lương hưu có ảnh hưởng gì không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Hằng như sau:

Theo quy định tại Công văn số 3835/BHXH-CST ngày 27/9/2013 của BHXH Việt Nam về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và giấy Chứng minh nhân dân (CMND): Trường hợp người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp có thay đổi các nội dung khác như số CMND, ngày cấp, nơi cấp giấy CMND, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH.

Vì vậy, trường hợp của bà không phải điều chỉnh địa chỉ trên sổ BHXH và không ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH sau này.

Theo Chinhphu.vn