Thứ ba, 12/09/2017 - 06:01

Trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương quân đội

Ông Phạm Nhựt Thông (TP. Hà Nội) là sỹ quan, quân hàm trung úy, đang học tập và công tác tại Học viện hậu cần hỏi: Bố đẻ tôi sinh năm 1939, mắc bệnh hiểm nghèo, đã điều trị tại bệnh viên, sau đó về điều trị tại nhà, vậy, bố tôi có được hưởng chế độ, chính sách trong lúc trọng bệnh không?

Về vấn đề này, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 8/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương trong Quân đội thì trường hợp bố của ông mắc bệnh hiểm nghèo, đã điều trị tại bệnh viện, thuộc đối tượng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý nhân sự của đơn vị để được xem xét, hướng dẫn thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định.

Theo Chinhphu.vn